Aktualności

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
24.09.2021 12:00
Akademia WSB partnerem Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych


Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych podpisało porozumienie o współpracy z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej w dniu 17 września 2021.

W spotkaniu udział wzięli:
Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB,  
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Chemicznych - mgr Renata Bębenek, koordynator Otwartej Akademii Nauki Akademii WSB – mgr Barbara Woźniak, szkolny koordynator projektu – mgr Monika Trzewiczek

Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy Szkołą a Uczelnią w zakresie uczestnictwa w wykładach i warsztatach oraz innych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB. Współpraca będzie dotyczyła także wspierania nauczycieli w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji oraz możliwości przeprowadzenia badań naukowych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.
Na mocy porozumienia  uczeń, który ukończy szkołę z najlepszymi wynikami otrzyma „złoty indeks” Akademii WSB uprawniający do bezpłatnej trzyletniej nauki na uczelni na wybranym przez siebie kierunku.

IMG_0331 1 637680815684514028.jpg

IMG_0335 637680815830096033.jpg
29.06.2021 07:24
kartka 637605482303715033.jpg
15.06.2021 09:39
Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini w
Wojewódzkim konkursie Recytatorskim w Językach Obcych Online
"Na Językach"


W maju 2021 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Językach Obcych Online " Na Językach", zorganizowany przez Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu.

Patrycja Mokrzycka z klasy 2S (technik spedytor) za recytację wiersza niemieckiego posty i pisarza Heinricha Heine pt.  "Loreley" została nagrodzona pierwszym miejscem w kategorii szkół średnich.

Zuzanna Gawrońska, uczennica klasy 2PA (technik analityk, specjalność kryminalistyka), przedstawiła swoją interpretację fragmentu "Alicji w Krainie Czarów" Lewisa Carrolla i zdobyła pierwsze miejsce w kategorii uczniów szkół średnich.

MicrosoftTeams- 637593466850613660.jpg

MicrosoftTeams- 637593466890527707.jpg
19.05.2021 09:57
Kolejne laptopy trafią do I i II Liceum Ogólnokształcącego
w Chrzanowie


„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 1”.

Cel projektu: Zakupienie 13 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość.

O projekcie:
Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Planowane efekty projektu:
Umożliwienie udziału w nauczaniu zdalnym i realizacji podstawy programowej 13 osobom –uczniom i nauczycielom szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Chrzanowski, którzy nie posiadają wystarczającej ilości sprzętu komputerowego.

Wartość projektu: 44 988,48 zł
Wartość dofinansowania: 44 988,48 zł

banner 637570150255022457.png
11.05.2021 07:45
58 zestawów komputerowych do nauki zdalnej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski

Powiat Chrzanowski pozyskał dofinansowanie na zakup 58 zestawów komputerowych, które zostaną przekazane do szkół prowadzonych przez Powiat celem umożliwienia prowadzenia nauczania zdalnego większej liczbie uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu.

Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Cel projektu: Zakupienie 58 zestawów komputerowych do nauki zdalnej dla uczniów szkół i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość.

O projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Planowane efekty projektu:
Umożliwienie udziału w nauczaniu zdalnym i realizacji podstawy programowej 58 osobom –uczniom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego

Wartość projektu: 223 436,88 zł
Wartość dofinansowania: 194 400,00 zł

1 637563156526425102.jpg
23.03.2021 11:53
zyczenia 2021 637520971962026227.png
16.03.2021 11:10
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nowym
Informatorem Oświatowym Powiatu Chrzanowskiego
na rok szkolny 2021/22.


0. Okladka lewa 637514897305754976.png


LINK DO POBRANIA INFORMATORA:
11.01.2021 06:43
Projekt Manufaktura Rozwoju - Młodzi w działaniu


W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini realizowany jest projekt Manufaktura Rozwoju - Młodzi w działaniu. Bezpośrednie cele projektu są związane ze zdobyciem wiedzy i umiejętności ważnych dla kompetencji personalno-społecznych, promujących kreatywność i multidyscyplinarność, ukierunkowanych na wyzwania i rozwiązywanie problemów ważnych w perspektywie wejścia na rynek pracy, propagujących ideę learning by doing.

Uczniowie ZSTU będą zaangażowani w inicjatywy kulturalne i społeczne podkreślające wartość integracji i skuteczności grupowego działania, wzmacniające świadomość własnego potencjału, przeciwdziałające depresji, promujące szacunek dla tradycji i wartości.

Czas realizacji listopad 2020 – czerwiec 2021. Partnerem szkoły jest Stowarzyszenie Wolna Trzebinia.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU.


Manufakturarozw 637459441797374948.png
16.12.2020 12:27
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
i finał ogólnopolskiego projektu
Re:memory – multimedialne historie lokalne.


Celem projektu było podjęcie refleksji zarówno nad doświadczeniami drugiej wojny światowej, jak i okresem II Rzeczpospolitej oraz pierwszymi latami powojennymi. Do udziału w programie wybrano 50 szkół. Młodzież zapoznawała się z lokalnymi wydarzeniami z okresu 1918–1948 pod kątem mechanizmów społecznych związanych z dyskryminacją, wykluczeniem, nastrojami nacjonalistycznymi, rozwojem nazizmu, antysemityzmem, przesiedleniami, propagandą.

Uczennice ZSTU analizowały źródła historyczne i na ich podstawie tworzyły, na platformie Radymag, multimedialny reportaż. Wartość merytoryczną projektu wzbogacił wywiad z synem śp. Michała Pasierbiewicza, doktorem Krzysztofem Pasierbiewiczem,  udział w ogólnopolskiej konferencji oraz warsztaty z dziennikarzami regionalnymi Gazety Wyborczej. Uroczysta konferencja, połączona z prezentacją projektów młodzieżowych, odbyła się w formule online. Podziwialiśmy prace kilkunastu zespołów. W roli prelegentki wystąpiła uczennica klasy IIc – Martyna Kosobudzka. Spotkanie urozmaiciły wykłady Alicji Pacewicz O budowaniu społecznej pamięci o trudnej historii i Zuzanny Kowalczyk – Język odpowiedzialny. Jak nie wykluczać mówiąc i pisząc?, panele dyskusyjne oraz gra multimedialna. Tytuł reportażu multimedialnego grupy z ZSTU w Trzebini: Michał Pasierbiewicz – (nie)znany bohater trzebińskiej historii.


reprtaz 1 637437184181334031.png
15.12.2020 11:01
Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Auschwitz
a postrzeganie współczesnego świata”.


5 grudnia 2020 roku poznaliśmy finalistów ogólnopolskiego konkursu „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”.  W kategorii film I miejsce zajęli Szymon Topól i Konrad Jaworek, uczniowie klasy 2 I,  III miejsce w kategorii fotografia zdobył Bartłomiej Brzózka z klasy 3 A. Zwyciężczynią w kategorii fotografia została Andżelika Porczak. Uroczysta gala odbyła się w formule online.


oko 637436267580622099.jpeg
 
12345678...