Powiat chrzanowski

Aktualności

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
11.01.2021 06:43
Projekt Manufaktura Rozwoju - Młodzi w działaniu


W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini realizowany jest projekt Manufaktura Rozwoju - Młodzi w działaniu. Bezpośrednie cele projektu są związane ze zdobyciem wiedzy i umiejętności ważnych dla kompetencji personalno-społecznych, promujących kreatywność i multidyscyplinarność, ukierunkowanych na wyzwania i rozwiązywanie problemów ważnych w perspektywie wejścia na rynek pracy, propagujących ideę learning by doing.

Uczniowie ZSTU będą zaangażowani w inicjatywy kulturalne i społeczne podkreślające wartość integracji i skuteczności grupowego działania, wzmacniające świadomość własnego potencjału, przeciwdziałające depresji, promujące szacunek dla tradycji i wartości.

Czas realizacji listopad 2020 – czerwiec 2021. Partnerem szkoły jest Stowarzyszenie Wolna Trzebinia.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU.


Manufakturarozw 637459441797374948.png
16.12.2020 12:27
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
i finał ogólnopolskiego projektu
Re:memory – multimedialne historie lokalne.


Celem projektu było podjęcie refleksji zarówno nad doświadczeniami drugiej wojny światowej, jak i okresem II Rzeczpospolitej oraz pierwszymi latami powojennymi. Do udziału w programie wybrano 50 szkół. Młodzież zapoznawała się z lokalnymi wydarzeniami z okresu 1918–1948 pod kątem mechanizmów społecznych związanych z dyskryminacją, wykluczeniem, nastrojami nacjonalistycznymi, rozwojem nazizmu, antysemityzmem, przesiedleniami, propagandą.

Uczennice ZSTU analizowały źródła historyczne i na ich podstawie tworzyły, na platformie Radymag, multimedialny reportaż. Wartość merytoryczną projektu wzbogacił wywiad z synem śp. Michała Pasierbiewicza, doktorem Krzysztofem Pasierbiewiczem,  udział w ogólnopolskiej konferencji oraz warsztaty z dziennikarzami regionalnymi Gazety Wyborczej. Uroczysta konferencja, połączona z prezentacją projektów młodzieżowych, odbyła się w formule online. Podziwialiśmy prace kilkunastu zespołów. W roli prelegentki wystąpiła uczennica klasy IIc – Martyna Kosobudzka. Spotkanie urozmaiciły wykłady Alicji Pacewicz O budowaniu społecznej pamięci o trudnej historii i Zuzanny Kowalczyk – Język odpowiedzialny. Jak nie wykluczać mówiąc i pisząc?, panele dyskusyjne oraz gra multimedialna. Tytuł reportażu multimedialnego grupy z ZSTU w Trzebini: Michał Pasierbiewicz – (nie)znany bohater trzebińskiej historii.


reprtaz 1 637437184181334031.png
15.12.2020 11:01
Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Auschwitz
a postrzeganie współczesnego świata”.


5 grudnia 2020 roku poznaliśmy finalistów ogólnopolskiego konkursu „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”.  W kategorii film I miejsce zajęli Szymon Topól i Konrad Jaworek, uczniowie klasy 2 I,  III miejsce w kategorii fotografia zdobył Bartłomiej Brzózka z klasy 3 A. Zwyciężczynią w kategorii fotografia została Andżelika Porczak. Uroczysta gala odbyła się w formule online.


oko 637436267580622099.jpeg
14.12.2020 12:33
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH W TRZEBINI ZWYCIĘZCĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU W KATEGORII
GASTRONOMIA I PRODUKCJA SPOŻYWCZAGłównym celem VII edycji ogólnopolskiego konkursu  „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” było wyłonienie i promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym. Chodziło o zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini został laureatem w kategorii gastronomia i produkcja spożywcza.

Poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk z RETRANS T. Baran, M. Kapcia Sp. J. Hotel & Restauracja PLATAN*** w Chrzanowie  placówka podkreśla, w jaki sposób edukacja może osiągać wysoką jakość  i efektywność w zakresie kształcenia zawodowego. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród odbyło się w wirtualnej przestrzeni Virbela. Wyjątkowe spotkanie urozmaiciła konferencja „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”.

Organizator:
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie


2 kolaz 637435426707485659.png

Zespol Szkol Te 637435426743703868.jpg
11.12.2020 08:55
kartka 2020 637432737149919560.jpg
03.12.2020 06:34
Współpraca Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
z  LS Airport Services S.A. oraz LS Technics Sp. z o.o.


Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini podpisał umowę o współpracy z LS Airport Services S.A. oraz LS Technics Sp. z o.o. Firmy zobowiązują się do pełnego wsparcia działań umożliwiających dostosowanie kształcenia zawodowego do obecnych potrzeb w branży lotniczej w Polsce. Wsparcie to, realizowane poprzez kontakt ze specjalistami, będzie obejmowało młodzież pragnącą zdobyć wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy w branży lotniczej w Polsce. Praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego będzie odbywała się na platformie Microsoft Teams, w formie regularnych spotkań w wymiarze 4-5 godzin dziennie ze specjalistami z branży lotniczej. Poziom zajęć jest dostosowany do szkolenia przyszłych pracowników portu lotniczego. Szkolenia będą urozmaicanie relacją na żywo z poszczególnych działów portu. Pracownicy tych firm będą również przeprowadzać specjalistyczne branżowe szkolenia dla uczniów oraz organizować zajęcia podczas wyjazdów zawodoznawczych na lotnisko w Balicach. Szkolenia będą nakierowane na zdobywanie umiejętności pod kątem obsługi portów lotniczych. Udział w praktykach zawodowych, oprócz  zdobycia wielu istotnych umiejętności daje szansę zauważenia pośród uczniów potencjałów, które będą rekomendacją podczas rekrutacji od pracy zawodowej. Praktyki te są dedykowane dla wszystkich uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Podejmowane działania obejmą również nauczycieli dzięki czemu skuteczniej przygotują przyszłe kadry do podejmowania pracy branży lotniczej. Współpraca z ww. firmami będzie procesem długofalowym i w kolejnych latach obejmie wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z tej branży. Firma LS Airport Services to największy agent handlingowy w Polsce. Od 2009 roku jako niezależny agent, działa na Lotnisku Chopina  w Warszawie, a dynamiczny rozwój oraz wykwalifikowana kadra umożliwiła utworzenie oddziałów w portach lotniczych w Krakowie, Gdańsku  Modlinie. Firma  obsługuje w ramach handlingu największe i najbardziej prestiżowe linie lotnicze na świecie. Od 6 lutego   2018 roku wchodzi wraz ze Spółką zależną od LS Techniks Sp. z o.o.  w skład Polska Grupa Lotnicza.


MicrosoftTeams- 637425739917946025.jpg

MicrosoftTeams- 637425739885189001.jpg
01.12.2020 08:58
Nauczanie zdalne w ZSE-Ch w Trzebini


Nauczanie zdalne drastycznie zmieniło tryb edukacji, w szczególności w przypadku przedmiotów praktycznych, do jakich należy „pracownia gastronomiczna”. Zajęcia prowadzone są na platformie Microsoft Teams, gdzie nauczyciele łączą się ze swoimi uczniami. Każda lekcja składa się z instruktażu teoretycznego, podczas którego wykorzystujemy filmiki obrazujące konkretne umiejętności, które powinien opanować uczeń w trakcie nauki zawodu. Czerpiemy z wielu źródeł, wybieramy znanych autorów np. Karol Okrasa, Szef dla Młodych Talentów itp., by uatrakcyjnić zdalną formę zajęć. Następnie uczniowie wykonują zadania praktyczne w domu, cały czas mając kontakt ze swoimi nauczycielami, upewniając się, że poprawnie wykonują ćwiczenie. Całość pracy jest dokumentowana przez uczniów zdjęciami, od pierwszego etapu przygotowania surowców, poprzez przebieg produkcji, aż po dekorację i sposób podania. My nauczyciele staramy się też inspirować naszych uczniów do samodzielnej pracy w domu i nie możemy się doczekać aż zaprezentują nam swoje umiejętności w szkole!
ZSECH 637424101899934075.jpg
23.11.2020 12:28
Tablety dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych
w Trzebini w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej


Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini jako jedna ze 120 szkół w Polsce, jedna z 10 szkół w Małopolsce i jedyna szkoła w Powiecie Chrzanowskim otrzymała wsparcie nauczania zdalnego od Państwowego Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w postaci tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu. Sprzęt komputerowy nazywany „Szkolnym Pakietem Multimedialnym OSE” przekazany został szkole na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora szkoły Panią Renatą Bębenek, a Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego , udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowego Instytutu Badawczego, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

„Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” o wartości 24 261,75 zł brutto składa się
z 25 zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui oraz rysik. Zestawy zostaną przekazane uczniom i nauczycielom, którzy mają problemy ze sprzętem komputerowym do zdalnego nauczania, bądź mają ograniczony dostęp do internetu. Szkoła przygotowała tablety do nauki online poprzez zainstalowanie programu Micorsoft Teams, za pomocą którego realizowany jest proces nauczania w okresie pandemii. 


126353406_36947 637417311581622742.jpg
17.11.2020 12:18
STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW


Od roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini pod patronatem GÓRKA CEMENT sp. z o.o w Trzebini realizowany jest program stypendialny dedykowany szczególnie uzdolnionej młodzieży. Stypendystami corocznie zostają uczniowie klas trzecich osiągający najlepsze wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych. Wyróżnienia otrzymują uczniowie, którzy kształcą się w zawodach: technik analityk, technik ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych. Stypendia zapewniają wsparcie finansowe, są formą nagrody za pracę i wysiłek, stanowią również element motywujący młodzież do nauki.

Z tej formy pomocy skorzystało do tej pory 11 uczniów szkoły. W bieżącym roku szkolnym były to:

Weronika Dudek - technik żywienia i usług gastronomicznych,
Oliwia Kasprzyk - technik eksploatacji portów i terminali,
Wiktoria Lipka – technik spedytor,
Dorota Wójtowicz – technik hotelarstwa,
Natalia Ziajka – technik ekonomista.

Oprócz stypendiów fundowanych uczniom GÓRKA CEMENT sp. z o. o w Trzebini sponsoruje również zakupy wyposażenia i sprzętu wzbogacających bazę dydaktyczną ZSECh w Trzebini. Ze środków przekazanych przez sponsora doposażono pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, zakupiono rzutniki do sal lekcyjnych, a także uzupełniono wyposażenie w pracowniach ogólnokształcących.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini składają najserdeczniejsze podziękowania przedsiębiorstwu GÓRKA CEMENT sp. z o. o w Trzebini za wsparcie jakiego udzieliło w realizacji zadań statutowych szkoły i okazaną życzliwość.


125942649_80616 637412122113561155.jpg

125951838_13009 637412122177438165.jpg
05.11.2020 07:05
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH
W GRONIE INNOWATORÓW BRANŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


 
Od listopada uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki platformie edukacyjnej zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a lekcje przedsiębiorczości staną się jeszcze bardziej praktyczne.

Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi zmierzą się już niebawem. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami będą mogli przekonać się, jak konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy.

Wirtualny biznes – realne kompetencje

W wirtualnej rzeczywistości młodzież wcieli się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną lub usługową. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież  w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.

Udział w wirtualnej rywalizacji poprzez Branżowe Symulacje Biznesowe będzie pierwszym krokiem w kierunku własnej działalności gospodarczej.

Nauczyciel jako mentor biznesu

Nowe umiejętności zdobyli również nauczyciele, którzy podczas praktycznych warsztatów z ekspertami firmy REVAS zdobyli nie tylko wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia, lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Składa się na nią nie tylko wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, ale także zadowolenie jego klientów i pracowników, rozwój a nawet poziom zadłużenia. W ZSTU Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymały Panie: Agnieszka Król, Regina Doniecka i Anna Mastalerz.

Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji Biznesowych  szkoła dołączyła do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości do którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski.


1 637401566849912576.png

2 637401566880280444.png

image 637401566810706622.png
 
12345678...