Aktualności

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
01.12.2022 06:42
II miejsce w ogólnopolskim konkursie histrorycznym dla uczniów
Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini!


25.11.2022 r. w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie  odbyła się Gala Finałowa, podczas której laureaci Szymon Topól i Konrad Jaworek odebrali statuetki i nagrody za zdobycie 2. miejsca w ogólnopolskim konkursie historycznym. Katyń 2022. Notacje filmowe to 3 ogólnopolski konkurs historyczny dla młodzieży podejmujący problematykę katyńską. Zadaniem uczestników konkursu była realizacja 7 minutowej notacji o Ofierze Zbrodni Katyńskiej, nawiązując kontakt z rodzinami, regionalistami, by przeprowadzić wywiady, zebrać informacje, dokumenty i lepiej poznać Bohaterów Katyńskich.

Konkurs był dwuetapowy. Do drugiego etapu jury zakwalifikowało dwie notacje filmowe zrealizowane przez uczniów ZSTU w Trzebini: „Jan Oczkowski w pamięci rodziny Oczkowskich” zrealizowany przez Magdalenę Feliksik, Olimpię Smagę przy współpracy Anny Słowik oraz „ Major Antoni Lange polski patriota”, który znalazł się na podium w finale konkursu, wykonany został przez Szymona Topola, Konrada Jaworka przy współpracy Jakuba Kai.

Zwycięska notacja filmowa powstała dzięki nauczycielowi fotografii w naszej szkole Jakubowi Kai, który opowiedział razem ze swoim ojcem historię ich patriotycznej rodziny na tle skomplikowanej historii Polski. Major Antoni Lange to krewny, który był bratem prababci Jakuba Kai i został zamordowany w Charkowie przez sowietów. „Podzielenie się historią swoich krewnych, to kultywowanie pamięci i rozbudzanie u młodych postaw, dzięki którym stają się ambasadorami historii, prawdy, patriotyzmu, szacunku dla munduru, który zaczął się od armii bohaterów katyńskich i trwa do dziś” – stwierdziła prowadząca Galę Finałową Anna Patukiewicz, redaktor naczelna „Polska Zbrojna. Historia” WIW.

Notacja filmowa zrealizowana przez Szymona i Konrada, prezentowana na uroczystej gali, została poprzedzona komentarzem prowadzącej, że praca nie tylko odkrywa bohatera i jego życie, ale wykracza poza ramy notacji i pokazuje duży warsztat montażowy autorów. Po projekcji autorzy odpowiadali przed publicznością na pytania prowadzącej. Szymon uznał słowa Antoniego Lange: „Skoro doczekaliśmy się wolnej Polski, zróbmy wszystko, aby była z nas dumna a my jej
godni”, jako wciąż aktualne i ważne dla młodych Polaków. Sławomir Frątczak, kierownik Muzeum Katyńskiego, zaznaczył, że każde działanie, które przypomina o zbrodni katyńskiej, jest cenne i ważne, a jeśli młodzi chcą podejmować ten temat, to pamięć o zbrodni nie zginie, a uczestnicząc w tym konkursie, stali się młodymi świadkami prawdy o Katyniu.

Konkurs jest częścią projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz programu „Katyń...ocalić od zapomnienia”, którego celem jest zachowanie pamięci o bohaterach zamordowanych w 1940 roku i złożenie im hołdu. Galę poprzedziły msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej odprawiona w Katedrze Polowej WP i złożenie kwiatów w Kaplicy Katyńskiej. Partnerami konkursu były: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Katyńskie, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i Federacja Rodzin Katyńskich, a patronat honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Opiekunowie: Renata Kosowska-Waleń, Jakub Kaja

IMG-7053 638054736939924742.JPG
25.11.2022 08:24
Porozumienie o współpracy Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK"
w Chrzanowie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Dnia 21 listopada br. dyrektor szkoły mgr Agnieszka Siejka - Lasoń podpisała porozumienie o współpracy z dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. Jerzym Składkiem. Porozumienie o współpracy zakłada między innymi:

- rozwój edukacji technicznej młodzieży;
- podnoszenie jakości kształcenia;
- zachęcanie do kontynuacji nauki na poziomie wyższym.

Dokument  zakłada również możliwość uczestnictwa młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale. Uczniowie będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów Wydziału, a także będą mieć możliwość nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich.

Ze strony Szkoły współpracę koordynować będzie mgr inż. Zbigniew Maciuba, a ze strony Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK.

pk1 638049613967250455.jpg

pk3 638049613994593384.jpg
21.11.2022 08:30
Granty dla I i II LO w Chrzanowie

TYTUŁ PROJEKTU: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 2.
NAZWA PROGRAMU: Regionalny Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne
BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski
REALIZATOR PROJEKTU: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 26.09.2022 r. - 26.03.2023 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 90 000,00 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 90 000,00 PLN
CEL PROJEKTU: Celem Zadania grantowego jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowania, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania, w którym wybrana szkoła zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań stanie się Szkołą modelową II.

banner_91 638046161304713408.png


TYTUŁ PROJEKTU: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1.
NAZWA PROGRAMU: Regionalny Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne
BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski
REALIZATOR PROJEKTU: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.2023 r. - 06.2023 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 49 913,40 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 49 913,40 PLN
CEL PROJEKTU: Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.
21.11.2022 06:51
Kuchnia wege w ZSTU - Innowacja Eko-logika sztuka roślinnego gotowania


16 listopada br. w ZSTU poprowadził warsztaty Sebastian Gołębiewski  Szef Kuchni, instruktor, laureat wielu konkursów kulinarnych, wychowanek Kurta Schellera  i Adama Chrząstowskiego. Było to pierwsze spotkanie z uczniami i opiekunami zorganizowane w ramach innowacji Eko-logika sztuka roślinnego gotowania.

image 8 638046101959305105.png

Innowacja umożliwia nabycie nowych umiejętności w obszarze przygotowania potraw wegańskich, kolejne spotkania wypełnią m.in. praktyczne zajęcia z kuchni frutariańskiej, makrobiotycznej i witariańskiej, warsztaty eko-designu.

image 7 638046101935790830.png

Uczestnicy warsztatów:  KIERUZAL Karolina, PALUCH Kacper, DZEDZYK Patryk, DZIADEK Natalia, NOWAK Oliwia, KATARZYŃSKA Anna, KAJA Julia,   WÓJCIK Natalia, RYŚ Kornelia, TRZEPAŃSKA Aleksandra, KOSOWSKA Katarzyna, CHAMIK Emilia.

image 6 638046101907187885.png

Koordynator projektu ze strony ZSTU, ambasador innowacji: Monika Kasprzyk-Jedynak
Opiekun grupy: Wioletta Harańczyk

113131 638046102369063562.jpg

02.11.2022 09:07
Sprawozdanie XVIII Dnia Drzewa w Powiecie Chrzanowskim


27 października 2022 roku Centrum Informacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, zorganizowało obchody Dnia Drzewa w powiecie chrzanowskim.
W obchodach wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini, Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini, Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, I Liceum Ogólnokształcące im St. Staszica w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące im K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie oraz Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie.

Tegoroczne obchody Dnia Drzewa odbyły się na terenie Rezerwatu „Bukowica” w Zagórzu, w celu przybliżenia młodzieży miejsc chronionych w powiecie chrzanowskim pod względem ekologicznym.

Realizacja obchodów XVIII Dnia Drzewa w Powiecie Chrzanowskim była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Starostwa Powiatowego: Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w ramach, którego zorganizowano transport młodzieży z Trzebini do Zagórza i z powrotem, poczęstunek oraz nagrody.

Nadleśnictwo Chrzanów, a w szczególności Pani Anna Rejdych - Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji Nadleśnictwa w Chrzanowie, przekazała młodzieży cenne informacje nt. sposobu ochrony przyrody i środowiska na terenie powiatu chrzanowskiego.

Dzięki przychylności prezesa Klubu Sportowego Zagórzanka – Pana Leona Kozła, skorzystano z zaplecza sportowego.

Opiekunowie Centrum Informacji Ekologicznej
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
mgr inż. Joanna Kulawik
mgr inż. Barbara Michalik

zdj_1 638029767837961694.JPG

zdj_2 638029767871773851.JPG

zdj_8 638029767904588846.JPG
21.10.2022 10:27
SZKOŁA TWÓRCZYCH PRAKTYK W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W TRZEBINI

Program „Szkoła twórczych praktyk” to pomysł na wykorzystanie dzieł sztuki i kultury oraz projektów społeczno-artystycznych do tego, by rozbudzać u młodych ludzi refleksję nad zastaną rzeczywistością, krytyczny odbiór docierających do nich przekazów medialnych, postawę twórczości oraz zaangażowanie społeczne. Bazą do pracy z uczniami i uczennicami jest platforma z filmami krótkometrażowymi, które dotykają tematów ważnych w życiu dzieci i młodzieży oraz wspierają rozwój ich kompetencji społeczno-emocjonalnych.  

image 1 638019447840567291.png


SZKOŁA TWÓRCZYCH PRAKTYK - WERSJA PODSTAWOWA
W  tej wersji realizacja programu polega na prowadzeniu zajęć lekcyjnych w oparciu o filmy krótkometrażowe dostępne na platformie filmowej. Do pracy zostaną wykorzystane kolekcje: „Shortcut – małe historie, wielkie sprawy” oraz „Dobre łącza”.

SZKOŁA TWÓRCZYCH PRAKTYK - WERSJA ROZSZERZONA
 W tej wersji, poza dostępem do platformy filmowej, uczestniczymy w całorocznym kursie on-line edukacji kulturowej.  W ramach wybranej przez nas ścieżki filmowej  realizujemy z grupą uczniów projekt społeczno-artystyczny.  
Cały kurs ma pięć modułów merytorycznych. Wzbogaceniem dla treści kursu oraz okazją do podzielenia się refleksjami i własnym doświadczeniem są spotkania z ekspertami, warsztaty.
Grupa realizująca projekt społeczno-artystyczny będzie mogła otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci pięciu godzinnych spotkań mentoringowych on-line. Mentoring zostanie przyznany zespołom, które przedstawią najciekawsze założenia projektu. Projekt społeczno-artystyczny będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem zewnętrznym – instytucją publiczną, organizacją pozarządową, artystą.
Termin zakończenia przedsięwzięcia 11.06.2023 r.

Skład zespołu: Zuzanna Bębenek, Kornelia Gergont, Marcel Kłeczek, Michał Rutyna, Igor Łysiak, Piotr Brzózka, Katarzyna Urbańczyk.

Koordynator prac: Monika Kasprzyk-Jedynak

Program „Szkoła twórczych praktyk” jest dofinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, programu Google.org Impact Challenge, a także ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Ambasady USA w Polsce. 
19.10.2022 08:54
OLIMPIA SMAGA I KAROLINA KŁOSOWSKA - STYPENDYSTKI PREZESA RADY MINISTRÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023


„Nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę” .
C. Fisk

Z przyjemnością informujemy, że OLIMPIA SMAGA i KAROLINA KŁOSOWSKA, UCZENNICE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W TRZEBINI, otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

image 638017664364710750.png


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
08.08.2022 08:07
Dodatkowy nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego


Nabór do szkół ponadpodstawowych wciąż trwa . Dostrzegając duże zainteresowanie kierunkami w szkołach ponadpodstawowych prowadzanych przez Powiat Chrzanowski, informujemy o utworzeniu dodatkowych miejsc dla absolwentów szkół podstawowych.

Zachęcamy do składania dokumentów na wybrane kierunki.

Dostępne miejsca w szkołach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski:

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini:

-  Technik analityk/technik analityk –specjalność kosmetologia i produkty kosmetyczne
- Technik żywienia i usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych –specjalność dietetyka i fitness
-  Technik spedytor
-  Technik spedytor – specjalność policyjna
-  Technik ekonomista/technik hotelarstwa

Zespół Szkół Techniczno - Usługowych

- Technik fotografii i multimediów
- Branżowa Szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa

Zespół Szkół w Libiążu

- Technik logistyk

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK”

- Technik mechatronik
- Technik elektryk
- Technik mechanicznych pojazdów samochodowych
- Branżowa Szkoła I Stopnia – wielozawodowa

I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

- Klasa o rozszerzeniu: mat-fiz-inf
- Klasa o rozszerzeniu: geogr-ang-mat
- Klasa o rozszerzeniu: geogr-ang-mat/ geogr-ang-WOS
- Klasa o rozszerzeniu: mat-fiz-inf/ mat-fiz-an

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

- Klasa o rozszerzeniu: mat-fiz-inf

1 637955427182767477.jpg
04.07.2022 07:06
PLATFORMA GRYWALIZACYJNA I STARTUPY TECHNOLOGICZNE - uczniowie ZSTU w Trzebini w projekcie Akademia Kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca.


Rok szkolny  2022/2023 uczniowie ZSTU w Trzebini przywitają kolejnymi formami aktywności.


GRYWALIZACJA I JEJ POTENCJAŁ BIZNESOWY I EDUKACYJNY oraz STARTUPY TECHNOLOGICZNE I ICH POTENCJAŁ DO GENEROWANIA INNOWACJI.


„Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca” to inicjatywa skierowana do młodych osób, które myślą o rozwoju kariery zawodowej i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.      W ramach projektu zrealizowano do tej pory 72 godziny szkoleniowe podporządkowane trzem modułom warsztatowym: przedsiębiorczości, komunikacji, kreatywnemu myśleniu.

Wśród poruszanych zagadnień były m.in. prototypowanie rozwiązań kreatywnych i ocena pomysłów biznesowych, kreowanie własnego wizerunku w sytuacjach formalnych i nieformalnych, funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i roli pracowników w ich rozwoju, pozyskanie wiedzy potrzebnej do zakładania, prowadzenia i rozwoju innowacyjnej działalności gospodarczej.

Zajęcia zorganizowane były z doświadczonymi, inspirującymi dydaktykami i praktykami biznesu, wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczniowie pozyskaną wiedzę będą mogli spożytkować w trakcie realizowania różnych codziennych aktywności, będą przygotowani do podjęcia w przyszłości aktywności biznesowej. We wrześniu odbiorą certyfikaty.
 
Współpraca Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie - 23 czerwca 2022 r.

Podczas spotkania dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini Piotra Brzózki z dr. Markiem Makowcem z  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych, skonsultowano przedmiot i zakres partnerskiej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych  oraz  omówiono  kolejne formy aktywności.

1. Platforma grywalizacyjna

Grywalizacja z powodzeniem jest wdrażana w biznesie, pomaga znacznie zwiększyć motywację i zaangażowanie pracowników. Ostatnio zyskuje coraz większy rozgłos i uznanie w edukacji, gdyż bardzo dobrze pomaga w motywowaniu uczniów do różnej aktywności, realizowaniu konkretnych celów w ciekawy i angażujący sposób oraz – co bardzo pożądane w dzisiejszej dobie – zindywidualizowaniu procesu nauczania. Platforma  pozwoli uczniom ZSTU w Trzebini zgłębić wiedzę na temat tego, jak wykorzystując mechanizmy z gier można wzmocnić motywację wewnętrzną i bardziej przyswoić wiedzę przekazywaną w szkole. Aktywność ta pozwoli także na integrację z rówieśnikami poprzez uczestnictwo w specjalnie przygotowanych rozgrywkach grywalizacyjnych. Planuje się udostępnienie platformy grywalizacyjnej ARIBO – dr Marek Makowiec, UEK.

Grywalizacja z pewnej innowacyjnej formy prowadzenia zajęć stała się standardowym narzędziem wspierającym naukę. Wspiera nie tylko edukację szkolną, spotkamy ją również w szkoleniach zawodowych czy w firmach i przedsiębiorstwach. Poprzez zastosowanie platformy  ARIBO chcemy pokazać, że szkoła nie jest nudna, że można zdobywać wiedzę i umiejętności w sposób angażujący  i budzący ciekawość. Poprzez wprowadzenie platformy chcemy również podnieść skuteczność kształcenia, co powinno być zawsze głównym celem każdej placówki edukacyjnej –  Piotr Brzózka, dyrektor ZSTU w Trzebini.

Szkolenie z obsługi platformy grywalizacyjnej ukończyły: Monika Kasprzyk-Jedynak, Agnieszka Król, Gabriela Lebiedzka-Groń, Katarzyna Urbańczyk, Agnieszka Grochal, Monika Pater, Klaudia Nocoń.

2. Mój pierwszy start-up

Start-upy to innowacyjne spółki poszukujące skalowalnego modelu biznesowego. Cechami, które wyróżniają start-upy od tradycyjnych spółek są innowacyjność, nowy skalowalny model biznesowy, szybki wzrost oraz pozyskiwanie finansowania na rozwój.

Szkoła musi się zmieniać aby dostosować się do szybko zmieniającej rzeczywistości, do postępu technologicznego i do rynku pracy. Naszym głównym celem w ramach tej części projektu jest nauczenie uczniów jak założyć własną działalność gospodarczą tak aby byli niezależnymi specjalistami. Dzięki współpracy z UE w Krakowie liczymy, że młodzież przygotuje profesjonalne portfolio zawodowe, opracuje plany założenia własnej działalności oraz będzie, na starcie swojej zawodowej przygody, posiadała nowoczesne i unikalne materiały spełniające kryteria produktów innowacyjnych. Chcemy naszą inicjatywą wspierać uczniów w ich pierwszych zawodowych krokach – Piotr Brzózka, dyrektor ZSTU w Trzebini.

Wraz ze wzrostem znaczenia nowoczesnych technologii w codziennym życiu, jak i biznesie coraz większą uwagę poświęca się odważnym, młodym  i innowacyjnym spółkom nazywanym start-upami.  W ramach kampanii pt.: „Mój pierwszy start-up” uczniowie ZSTU będą pracowali nad rozwinięciem własnego pomysłu na start-up oraz nad przygotowaniem pitchu biznesowego. Ponadto zostaną dla nich zorganizowane zajęcia pt.: „Startupy technologiczne i ich potencjał do generowania innowacji”, które będą rozwinięciem modułu warsztatowego „Przedsiębiorczość”. Zajęcia te przybliżą młodzieży, czym różnią się startupy od typowej działalności gospodarczej i spółek oraz wskażą jak założyć swój start-up – dr Marek Makowiec, UEK.

Marek Makowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych,  koordynator projektu „Akademia Kreatywności”

Monika Kasprzyk-Jedynak, koordynator projektu ze strony ZSTU w Trzebini

PatronatZSTU 637925151607907557.png
30.06.2022 09:02
MISTRZOSTWO NA KONIEC ROKU!


19 czerwca 2022 r.  zespół GastroTeam w składzie Emilia Pasek oraz Brian Kendziorski z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini zdobył I miejsce i tytuł „ ZŁOTEGO FARTUCHA” w konkursie kulinarnym XVI Festiwalu "Śląskie Smaki" w Zabrzu. Nasi uczniowie przygotowali: krem z kalarepy z pesto z lubczyku i prażonymi migdałami; comber z królika w boczku na krupnioku z sosem z konfiturowanej cebuli z masłem ziołowym i szparagami; szpajza a’ la torcik.

Atmosfera konkursu była gorąca, presja czasu, stres, i złośliwość rzeczy martwych dawał się we znaki, ale Emilia i Brian pokonali te przeciwności i pełni zaangażowania ostatecznie zwyciężyli!!!
W konkursie kulinarnym wzięło udział piętnaście drużyn. Remigiusz Rączka – koordynator konkursowego jury podkreślał, że rywalizacja była naprawdę zacięta, a wyniki drużyn różniły się zaledwie o kilka punktów. W jury byli wybitni szefowie kuchni, etnografowie oraz osoby znające się na kuchni śląskiej. Sukces naszych uczniów jest wynikiem współpracy merytorycznej pana Dariusza Łętowskiego z  szefem kuchni hotelu Platan – Dariuszem Barańskim oraz kucharzem Jakubem Warchołem. Szczególne podziękowania kierujemy także do rodziców, którzy wspierali
i zaangażowali się w prace przygotowujące uczniów do konkursu.

Życzymy dalszych sukcesów!


289799065_39759 637921765091484043.jpg

289933706_39759 637921765119663330.jpg
 
12345678...