Powiat chrzanowski

modyfikacja 27.06.2018 12:06 | odsłon 3388

Uprawnienia publiczne

         Uprawnienia szkoły publicznej.

      Zgodnie z art 176 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.z 2018r.poz 996 z póź. zmianami) organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art.168 ust 1,   na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, która nie posiada  uprawnień szkoły publicznej nadaje  tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze