Powiat chrzanowski

modyfikacja 2009-04-10 11:00 | odsłon 2688

Uprawnienia publiczne

         Uprawnienia publiczne.

      Organ jednostki samorządu terytorialnego na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, która nie posiada  uprawnień szkoły publicznej nadaje  tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty. Szkołom niepublicznym posiadającym  uprawnienia szkół publicznych przysługuje dotacja, której tryb udzielania  określa obowiązująca uchwała jst.


W Powiecie Chrzanowskim tryb udzielania i rozliczania dotacji regulują uchwały:


Uchwała Nr XVI/93/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/83/2007 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

oraz

Uchwała Nr XIII/83/2007 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 listopada 2007 roku  w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze