modyfikacja 29.07.2021 08:09 | odsłon 4155

Uprawnienia publiczne

Uprawnienia szkoły publicznej


Zgodnie z art 176 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.z 2021r. poz 1082 z póź. zmianami) organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art.168 ust 1, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, która nie posiada  uprawnień szkoły publicznej nadaje  tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze