Powiat chrzanowski

modyfikacja 28.04.2009 11:32 | odsłon 2934

Pomagamy rodzinom – terapia systemowa

w Porani Psychologiczno – Pedagogicznej  w Chrzanowie.


Jesteśmy pełni dobrych intencji. Rodzice kochają swoje dzieci i życzą im jak najlepiej, dzieci obdarzają rodziców miłością i potrzebują ich wsparcia. Dlaczego zatem skoro wszyscy maja dobre chęci w wzajemnych relacjach w rodzinach pojawiają się kryzysy, trudności, sytuacje bolesne?

Brakuje jakiegoś elementu, który leży poza naszą świadomością i  kontrolą, ale może być uświadomiony i w pełni wykorzystany dla poprawy sytuacji rodzinnej.

Sytuacją trudną dla rodziny może być np. choroba, konflikt, trudności w porozumiewaniu się, problemy wychowawcze z dzieckiem. Gdy rodzina jest poddana stresowi może dojść do zaburzenia zwykłej równowagi. Rodzina dysponuje wieloma umiejętnościami poradzenia sobie ze stresem, jednak gdy stres jest zbyt silny dochodzi do przeciążenia i pojawiają się niepokojące objawy, wobec których czujemy się bezradni.

W czasach współczesnych przed rodziną stają trudne wyzwania. Rodzina musi wytworzyć własną „rodzinną tożsamość”,  odpowiadać zmianami wewnętrznymi na nowe okoliczności zewnętrzne i oprzeć się istniejącemu kryzysowi wartości rodziny.

Doświadczenia w pracy z dziećmi z różnego rodzaju problemami w nauce,  problemami wychowawczymi, chorującymi somatycznie, z kryzysami emocjonalnymi pokazują jak istotne znaczenie dla ich funkcjonowania ma  sytuacja rodzinna. Ta wiedza stała się podstawą dla wybrania terapii rodzin jako formy pomocy udzielanej w naszej Poradni.

„Systemowa terapia rodzin” rozumie rodzinę jako system. Członkowie rodziny to kompozycja elementów tworząca całość wzajemnie na siebie wpływających. Jakakolwiek zmiana w części systemu wpływa na pozostałe jego części np.: choroba jednego z dzieci powoduje konieczną mobilizacje rodziców związaną z jego leczeniem (wyjazdy do lekarzy, pobyty w szpitalach, opieka nad chorym),u drugiego dziecka ta sytuacja może być przyczyną osamotnienia, lęku a w konsekwencji problemów nauce.

Wiedza na temat rodziny ma tę właściwość, że każdy człowiek dysponuje wiedzą na jej temat. Ta jednostkowa wiedza może by pułapką, gdy własnemu doświadczeniu nadaje się rangę uogólnienia, gdy na inną rodzinę patrzy się przez pryzmat osobistych doświadczeń i przez to zniekształca się obraz rodziny. Dlatego warto korzystać z pomocy profesjonalnej. Terapeuci zajmujący się pomaganiem rodzinom są świadomi tych zagrożeń i aby ich uniknąć uczestniczą w szkoleniach teoretycznych i w zajęciach praktycznych (superwizja prowadzonych procesów terapeutycznych), w czasie których pogłębiają swoje doświadczenia.

W naszej Poradni z rodziną pracuje równocześnie dwóch terapeutów. Współpracują oni z Krakowskim Ośrodkiem Terapii i przygotowanym merytorycznie do pracy superwizorem.


Kontakt z Poradnią: 32 – 500 Chrzanów, ul. Focha 3, tel. 0-32 6241270

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze