modyfikacja 29.07.2021 08:16 | odsłon 7562

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

Aby przystąpić do rekrutacji, należy założyć konto w systemie naborowym Vulcan (https://malopolska.edu.com.pl) oraz dokonać wyboru oddziałów w maksymalnie trzech szkołach ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych terminów etapów rekrutacji, a także sposobu dostarczenia dokumentów będą udostępniane na bieżąco przez szkoły podstawowe, do których
uczęszczają uczniowie.

Kwalifikacje do poszczególnych szkół będzie można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto.

Przyjęcie do szkoły wymaga potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej placówce, do której  zostałeś zakwalifikowany oraz dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu.
4 637631382035599023.png
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze