modyfikacja 29.07.2021 08:15 | odsłon 3554

Moje dziecko jest zdolne i co dalej?

 


Każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny. Różnice te możemy już dostrzec u najmłodszych dzieci .Dzieci różnią się między sobą pod względem szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, a także gry na instrumentach muzycznych, rysowania, malowania itp.- te umiejętności to zdolności.

Mamy więc do czynienia ze :

  • zdolnościami ogólnymi (określanymi jako inteligencja)
  • zdolnościami kierunkowymi (matematycznymi, artystycznymi, językowymi, sportowymi)
  • zdolnościami twórczymi , rozumianymi jako umiejętność znajdowania wielu różnych i oryginalnych rozwiązań zadań i problemów.

 

Jak rozpoznać czy nasze dziecko jest zdolne?

 


Symptomy zdolności w wieku przedszkolnym to:

  • łatwość zapamiętywania i uczenia się nowych rzeczy
  • zadawanie dużej ilości pytań, zainteresowanie światem
  • wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością
  • wymyślanie nowych zabaw
  • bogata wyobraźnia

 

W wieku szkolnym na plan pierwszy wysuwa się rozkwit zdolności intelektualnych Obserwujemy u dzieci:

  • wysoką sprawność językową
  • umiejętność poprawnego wnioskowania
  • szybkie tempo procesów myślowych
  • bardzo dobrą pamięć, wysoką zdolność koncentracji uwagi
  • zainteresowania czytelnicze
  • umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów


Kto może pomóc w rozpoznaniu zdolności u dzieci i młodzieży ?


Wszelką pomoc w rozpoznaniu potencjałów rozwojowych dzieci, ich uzdolnień uzyskacie Państwo w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych  w Trzebini i w Chrzanowie.
W tym celu należy zgłosić się do poradni z dzieckiem, gdzie psycholodzy i pedagodzy dokonają diagnozy potencjałów dziecka i udzielą informacji o formach stymulacji i pomocy w rozwijaniu zdolności .
Poradnia zaopiniuje wniosek o objęcie Waszego dziecka szczególnymi formami edukacyjnymi (np. indywidualny program lub tok nauki, promocja śródroczna). Ponadto w poradni uzyskacie Państwo informację na temat:

  • prawnych możliwości wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży
  • fundacji i stowarzyszeń zajmujących się dziećmi zdolnymi
  • literatury dotyczącej pracy z uczniem zdolnym
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze