vEdukacja Platforma

modyfikacja 18.06.2020 07:58 | odsłon 3394
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
UCHWAŁA NR XIII/113/19
UCHWAŁA NR XIII/113/19 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajeć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
27.03.2020 Pobierz
146 kB
UCHWAŁA NR IX/55/19
UCHWAŁA NR IX/55/19 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
27.03.2020 Pobierz
352 kB
UCHWAŁA NR XII/108/19
UCHWAŁA NR XII/108/19 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński”
27.03.2020 Pobierz
276 kB
UCHWAŁA NR VII/45/19
UCHWAŁA NR VII/45/19 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński”
27.03.2020 Pobierz
135 kB
UCHWAŁA NR XXXVII/255/17
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
29.04.2015 Pobierz
295 kB
XXVI/245/13

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

20.08.2013 Pobierz
337 kB
Nr XXVII/214/09
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński
17.11.2011 Pobierz
52 kB

uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat opoczyński

03.10.2011 Pobierz
233 kB