modyfikacja 30.01.2023 11:50 | odsłon 53086

Strona dla Rodzica


Dzienniczek VULCAN – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia


Mobilna rejestracja obecności - instrukcja dla Rodziców


Ważna informacja dla Rodziców !!!!

  

W związku z wprowadzaniem od stycznia 2023 r. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, rejestracja wejścia i wyjścia dziecka do/z przedszkola od m-ca stycznia 2023 będzie możliwa przy użyciu darmowej aplikacji "Obecność VULCAN".


Aplikacja „Obecność VULCAN” służy do rejestrowania godzin pobytu dzieci w placówce oraz naliczania na ich podstawie odpłatności. Odnotowanie wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola będzie się odbywało poprzez zeskanowanie rozmieszczonych na terenie przedszkola kodów QR.

Uzupełnieniem programu „Opłaty VULCAN” oraz „Obecność VULCAN” jest e-dziennik UONET+, który umożliwi rodzicowi m.in. bieżące zgłaszanie nieobecności, otrzymywanie informacji o naliczonych odpłatnościach, stanie sald oraz będzie stanowił ważne narzędzie do komunikowania się między placówką a rodzicami. Poprzez e-dziennik wychowawca poinformuje w szybki i skuteczny sposób o bieżących wydarzeniach grupy.


Aplikacja uczniowska UONET+ dostępna jest pod nowym adresem: https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt

Zgłaszanie przez rodzica nieobecności dziecka w placówce, zgodnie z przyjętymi w danym przedszkolu zasadami, będzie możliwe na komputerze (dziennik elektroniczny) oraz w dzienniczku na smartfonie.


Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka do/z przedszkola zostaną poproszeni o pobranie na telefon darmowej aplikacji ww. systemu „Obecność VULCAN” w celu mobilnej rejestracji czasu pobytu dziecka.

Instrukcja pobrania i korzystania z powyższej aplikacji znajduje się pod adresem: https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/CMS/zasoby.aspx


Natomiast dotychczasowy System ATMS KIDS do prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu i kosztów pobytu w placówce będzie funkcjonował do końca stycznia 2023 r. W związku z powyższym przedszkola będą miały możliwość i czas na płynne przejście i dostosowanie się do nowego systemu, rozpoczęcie pracy w nowych aplikacjach, ewentualne usunięcie pojawiających się problemów technicznych, skuteczne przekazanie potrzebnych pracownikom i rodzicom informacji oraz wskazówek, a także upewnienie się, że nowy system działa sprawnie i bez zarzutu.


Przedszkolom zalecono zwrócenie szczególnej uwagi na przekazanie rodzicom wyczerpujących informacji dotyczących zasad korzystania z funkcjonalności nowych aplikacji, m.in. UONET+, OBECNOŚĆ, OPŁATY i korzystanie z nich przez rodziców dopiero po przeprowadzeniu zebrań informacyjnych na ten temat.

 

Szczegółowe informacje dla rodziców zamieszczone są również na stronach internetowych samorządowych przedszkoli, a także pod linkami:

https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/CMS/zasoby.aspx