vEdukacja Platforma

108091__blue-balloons-background-snowflakes-stars-holiday-new-year-christmas_p.jpgprezent_bombki_boze_narodzenie.jpg
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
27.03.2020 13:56
 Oferta edukacyjna szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Opoczyński
na rok szkolny 2020/2021

więcej...

29.01.2018 12:47 Nowe wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński.


            Powiat Opoczyński otrzymał z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego dotację celową na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden gabinet wynosiła 6 700,00 zł. więcej
           


03.01.2017 13:56


Harmonogram zajęć w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym”. więcej...


27.10.2016 09:03

Powiat Opoczyński ogłasza nabór nauczycieli/nauczycielek kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy w ramach projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” więcej

27.10.2016 08:58

Powiat Opoczyński ogłasza nabór uczniów/uczennic kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy na zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” więcej...

27.10.2016 08:48


Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 roku uchwałą Nr 1226/16

wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego pt.
,,Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”więcej...27.10.2016 08:42

Powiat Opoczyński ogłasza nabór uczniów/uczennic kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie z klas II- Liceum Ogólnokształcącego i Technikum o kierunkach kształcenia: technik analityk, technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik, technik handlowiec, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik logistyk na zajęcia dodatkowe organizowane

w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica
w Opocznie” więcej...

27.10.2016 08:38

Powiat Opoczyński realizuje projekt pt. ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica  w Opocznie” więcej...

27.10.2016 08:33

Powiat Opoczyński ogłasza nabór nauczycieli/nauczycielek kształcenia ogólnego w Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim” więcej...

27.10.2016 08:20


Powiat Opoczyński ogłasza nabór uczniów/uczennic kształcących się w  Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie na zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu  pt. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim” więcej...


 
12345678...