vEdukacja Platforma

modyfikacja 09.10.2017 07:41 | odsłon 1237

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

Opis sprawy/zadania

 

Zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat.

Kogo dotyczy

 

Dzieci i młodzież posiadającej orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Wymagane dokumenty

 

1. Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego.

 (wzór wniosku do pobrania tutaj oraz dostępny w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych)

Opłaty

 

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a – II piętro pokój 215
Izabela Borkowska

tel. 44 741 49 59
e_mail: i.borkowska@opocznowiat.pl

Miejsce składania dokumentów

 


Sekretariat Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
po wcześniejszym uzgodnieniu w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30,

                          wtorek 7.30 – 17.30 piątek 7.30 - 14.30

Termin załatwienia sprawy

 

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r.            w sprawie warunkówi sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim  (Dz. U. z 2013 r.  Nr 0, poz. 529).

Tryb odwoławczy

 

Brak

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze