vEdukacja Platforma

modyfikacja 09.04.2018 11:15 | odsłon 3371


Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat OpoczyńskiI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

 

DSC02743.jpg


www.lozeromski.opoczno.plul. Żeromskiego 3

26-300 Opoczno

tel. 44 736 11 01
Klasy o kierunku humanistycznym:

 • klasa A  (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub język obcy)
 • klasa B  (przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie lub język obcy)

 Klasy o kierunku politechnicznym i ekonomicznym:

 • klasa C (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, informatyka lub fizyka)
 • klasa D (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka)

 Klasa o kierunku sportowym:

 • klasa E (przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, dodatkowe godziny wychowania fizycznego)

 Klasy o kierunku medycznym i przyrodniczym:

 • klasa F (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka lub fizyka)
 • klasa G (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, geografia)kreska.jpg


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Opocznie


zsp1szkola.png

www.zspnr1.pl


ul. Kossaka 1

26-300 Opoczno

tel. 44 755-29-98


Technikum nr 1


 • Technik analityk
 • Technik ekonomista,
 • Technik elektryk,
 • Technik handlowiec,
 • Technik hotelarstwa,
 • Technik informatyk,
 • Technik logistyk,
 • Technik mechanik,
 • Technik mechatronik,
 • Technik obsługi turystycznej,
 • Technik technologii żywności

II Liceum Ogólnokształcące

Kierunki kształcenia:

 • profil humanistyczno-językowy z rozszerzonym j. polskim, j. obcym, historią lub wosem
 • profil techniczny z rozszerzoną matematyką i do wyboru: informatyka, fizyka, chemia i geografia
 • profil sportowo-obronny z rozszerzonymi: j. polski, j. obcym i biologią

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 

Zawody

 • blacharz samochodowy,
 • cukiernik,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • lakiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter-elektronik,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • tynkarz,
 • wędliniarz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Bursa nr 1 w Opocznie


kreska.jpgZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

 

drew.jpg

 

www.liceumdrzewica.com.pl


ul. Staszica 5

26-340 Drzewica

tel. 48 375 60 89
Liceum Ogólnokształcące

Klasy:

 • policyjna Przedmioty rozszerzone - historia, wos, język angielski

 • humanistyczna Przedmioty rozszerzone –historia, język polski, język angielski

 • biologiczno – chemiczna Przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, język angielski

 • matematyczno – fizyczno – informatyczna Przedmioty rozszerzone – matematyka, fizyka, informatyka

 

Technikum

 • technik informatyk
 • technik logistyk

 • technik ekonomista

 • technik hotelarstwa

 • technik obsługi turystycznej

Branżowa Szkoła I stopnia

 • Fryzjer,

 • Sprzedawca,

 • Mechanik pojazdów samochodowych,

 • Kucharz,

 • Piekarz,

 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń,

 • Stolarz,

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

 • Blacharz samochodowy,

 • Cukiernik,

 • Ślusarz,

 • Elektryk

   

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Szkoła Policealna dla Dorosłych

 •  Opiekun medyczny
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik transportu drogowego
 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowościkreska.jpg

 


Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Mroczkowie Gościnnym


zsr.png 

www.zst-mroczkow.pl

Mroczków Gościnny 8

26-300 Opoczno
tel. 44 736-14-69Szkoły Techniczne:

 • technikum samochodowe
 • technikum budownictwa
 • technikum mechaniczne
 • technikum drogownictwa
 • technikum spedycyjne

ponadto:

 • technikum mechatroniczne
 • technikum elektroniczne
 • technikum technologii ceramicznej
 •  technikum elektroniczne
 • technikum inżynierii środowiska i melioracji
 • technikum agrobiznesu
 •  technikum rolnicze
 • technikum technologii odzieży
 •  technikum technologii żywności


Branżowa Szkoła I stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik motocyklowy

ponadto:

 • blacharz samochodowy
 • blacharz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • monter mechatronik
 • murarz-tynkarz
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • betoniarz zbrojarz
 • monter instalacji budowlanych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • ślusarz
 • stolarz
 • piekarz


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


  


Specjalizacja Wojskowa


Rozszerzenie z przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, W-F (strzelectwo, samoobrona, sztuki walki) w ramach:

 • technikum samochodowego
 • technikum budownictwa
 • technikum mechanicznego
 • technikum spedycji


Szkoła Policealna dla Dorosłych


 • Technik administracji
 • Technik informatyk
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy


Centrum Kształcenia Praktycznego
kreska.jpg


Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowieżarmnow.jpg


www.zszzarnow.pl

ul. 17-go Stycznia 15

26-330 Żarnów

tel. 44 736-14-66Liceum Ogólnokształcące


Branżowa Szkoła I stopnia

 zawody:

 • Cukiernik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Operator urządzeń i przemysłu ceramicznego
 • Murarz-tynkarz
 • Sprzedawca
 • Elektryk


 Technikum

 zawody:

 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik handlowiec
 • Technik turystyki wiejskiej


Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla DorosłychSzkoła Policealna dla Dorosłych

 • Technik administracji
 • Technik informatyk
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy


kreska.jpgSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji
i Rozwoju" w Opocznie

  DSC02731.JPG

pl-pl.facebook.com/centrumedukacjiirozwojuopoczno/

ul. Piotrkowska 61

26-300 Opoczno
tel. 44 136-14-55

 

Szkoła Podstawowa Specjalna

 

Gimnazjum Specjalne

 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 2

Zawody:

 • Fryzjer

 • Cukiernik

 • Kucharz

 • Ślusarz

 • Krawiec

 • Stolarz

   
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


Ponadto w Zespole prowadzone są:


 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, oraz
 • zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla wychowanków upośledzonych w stopniu głębokim.


kreska.jpgPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie


ppppp.jpg


ul. Armii Krajowej 2

26-300 Opoczno

tel. 44 736 14 62Filia w Drzewicy


ul. Staszica 1

26-340 Drzewica

tel. 48 375 67 77


Aktualna oferta placówki:


 • diagnoza przyczyn trudności szkolnych
 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczym
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze