vEdukacja Platforma

modyfikacja 24.10.2016 10:24 | odsłon 1249

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 r. uchwałą nr 1226/16 wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego pt.:
„Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego
drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy”
 

wartość projektu 214 987,50 zł

w tym: dofinansowanie UE 182 739, 37zł

dotacja celowa 10 749,38 zł

wkład własny powiatu 21 498,75 zł


 Okres realizacji projektu: od 01.10. 2016 do 31.08.2017

Projekt  skierowany jest  do  30  uczniów/uczennic,  w tym 21 kształcących się w  Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie z klas II-III z kierunków  kształcenia: mechanik pojazdów samochodowych 9 uczniów (9M), kucharz 6 uczniów (3K,3M), cukiernik 4 uczniów (2K,2M), elektryk 2 uczniów  (2M) oraz  9 uczniów (M) Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej  w skład ZSPg w Drzewicy  z klas II-III z kierunku kształcenia mechanik pojazdów samochodowych oraz 3 nauczycieli (2K,1M) przedmiotów kształcenia zawodowego.


Głównym celem projektu jest  poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego przez nabycie dodatkowych uprawnień zawodowych, umiejętności praktycznych u 9 uczniów (9M)  Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących  w  skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Drzewicy oraz  21 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie oraz  doposażenie pracowni i warsztatów szkolonych wraz z przeszkoleniem 3 nauczycieli (2K,1M)  kształcenia zawodowego w zakresie  zakupionego sprzętu  i pomocy dydaktycznych.

 W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

W ZSZ w Żarnowie:

1) wykorzystanie zakupionego doposażenia do 4 pracowni dla zawodów:

a) kucharz – warsztaty szkolne (patelnia elektryczna 1 sztuka, 6 zestawów: naczyń kuchennych);

b) kucharz – pracownia technologii gastronomicznej (6 zestawów:  noży kuchennych, miarek,  garnków i innych naczyń kuchennych);

c) cukiernik – warsztaty szkolne (4 zestawy: mikser, mata cukiernicza silikonowa, wałek do ciasta silikonowy, przesiewacz do mąki);

d)  mechanik pojazdów samochodowych – pracownia pojazdów samochodowych

( tester akumulatora: 9 sztuk);

2) nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 3 nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach szkolenia z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i  pomocy dydaktycznych (patelnia elektryczna, tester akumulatora, wizualizer
i komputer przenośny);

3) uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych uczniów, dzięki udziałowi w praktykach zawodowych, mających wpływ na podniesienie potencjału do zatrudnienia/samozatrudniena (100 % uczniów będzie brało udział w praktykach zawodowych u pracodawców);

4) uzyskanie dodatkowych kompetencji lub uprawnień poprzez udział uczniów w kursach:

- spawacza metodą  MAG 135 -  5 uczniów (5 M),

- organizacja przyjęć okolicznościowych – 10 uczniów/uczennic;

5) nabycie dodatkowych kompetencji poprzez udział 100% uczniów w zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym w ramach utworzonego Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInK.

W ZSPg Drzewicy:

1) uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych uczniów, dzięki udziałowi w praktykach zawodowych, mających wpływ na podniesienie potencjału do zatrudnienia/samozatrudniena (100 % uczniów będzie brało udział w praktykach zawodowych u pracodawców);

2) uzyskanie dodatkowych kompetencji lub uprawnień poprzez udział uczniów w kursie:

- spawacza metodą  MAG 135 -  5 uczniów (5 M);

3) nabycie dodatkowych kompetencji poprzez udział 100% uczniów w zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym w ramach utworzonego Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInK.


Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.png

           Realizator projektu: Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a,

                                                   26-300 Opoczno

 Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 

 ul. Rolna 6 pok.211, 26-300 Opoczno, 

 tel. 44 736 15 54, e-mail: projekty@opocznopowiat.pl

 Koordynator projektu: Justyna Chodorowska

Asystent koordynatora: Daria Jóźwik 

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze