vEdukacja Platforma

modyfikacja 09.10.2017 07:43 | odsłon 1190

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Opis sprawy/zadania

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Kogo dotyczy

 

Dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zespoły orzekające wydają opinie od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole).

Od czego zacząć

 

Rodzic / opiekun prawny, którego dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju składa do dyrektora szkoły/placówki wniosek o zapewnienie udziału w zajęciach  wczesnego wspomagania rozwoju wraz z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Wymagane dokumenty

 

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych

Opłaty

 

Brak

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013 poz. 1257)

Tryb odwoławczy

 

Brak

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze