vEdukacja Platforma

modyfikacja 27.10.2016 08:40 | odsłon 1192

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Powiat Opoczyński realizuje projekt
 pt. ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica  w Opocznie”

w wysokości 186 378,75 zł

w tym dofinansowanie UE 158 421,94 zł

dotacja celowa 14 910,30 zł

wkład własny powiatu 13 046,51 zł

Okres realizacji projektu od 1 października 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Projekt skierowany jest do 123 uczniów/uczennic, w tym 110 kształcących się w Technikum na kierunkach: technik analityk, technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik, technik handlowiec, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik logistyk, 13 ucz. kształcących się Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie, oraz 11 nauczycieli uczących przedmiotów ogólnokształcących.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 123 uczniów (44K,79M) Technikum i Liceum oraz podniesienie kompetencji cyfrowych 11 nauczycieli (9K,2M). Uczniowie podniosą kompetencje istotne do przyszłej zatrudnialności tj. z zakresu nauk matematycznych, informatycznych, języków obcych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie 10 miesięcy. Podniesienie ww. kompetencji uczniów umożliwi im kontynuację nauki na wyższym etapie edukacyjnym oraz w przyszłości zwiększy ich szansę na rynku pracy. Ponadto nauczyciele podniosą kompetencje poprzez udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym.

 

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:

- 123 uczniów/uczennic nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

- 2 szkoły wykorzystają sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

- 11 nauczycieli/nauczycielek uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym;

 

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,                                       

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

 

Realizator projektu:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.pngPowiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 211,
26-300 Opoczno,
tel.44 736 15 54, e-mail:
m.wojcik@opocznopowiat.pl

Koordynator projektu: Monika Wójcik

  Asystent projektu: Jolanta Bogusz

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze