vEdukacja Platforma

modyfikacja 27.10.2016 08:18 | odsłon 1214

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Powiat Opoczyński realizuje projekt
 pt. ,,Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim”


w wysokości 279 971,15 zł

w tym: dofinansowanie UE 237 975,48 zł

dotacja celowa: 22 397,69 zł

wkład własny powiatu  19 597,98 zł


Okres realizacji projektu od 1 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Projekt skierowany jest do 55 uczestników/uczestniczek, w tym 22 uczniów (10K,12M) uczących się w  Szkole Podstawowej  Specjalnej i 13 uczniów (6K,7M) uczących się w Gimnazjum Specjalnym oraz 20 nauczycieli (19K,1M) z Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych u 10 uczniów (5K,5M) oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w szkole specjalnej poprzez podniesienie poziomu rozwoju psychofizycznego u 35 uczniów/uczennic 
z niepełnosprawnością oraz podniesienie kompetencji zawodowych 20 (19K,1M) Nauczycieli  z Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w okresie 9 m-cy.

W ramach projektu objętych wsparciem specjalistycznym jest 11 uczniów/uczennic w zakresie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 8 uczniów/uczennic w ramach zajęć z dogoterapii, 10 uczniów/uczennic w ramach zajęć logopedycznych i 11 uczniów/uczennic objętych jest rehabilitacją oraz 20 nauczycieli/nauczycielek podniesie kompetencje z zakresu korzystania z narzędzi TIK oraz z zakresu indywidualizacji podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:

- 10 uczniów (5K,5M) nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

- 2 szkoły wykorzystają sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

- 28 uczniów/uczennic podniesie poziom rozwoju psychofizycznego;

- 20 nauczycieli/nauczycielek uzyska umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie pedagogiki specjalnej;

- 20 nauczycieli/nauczycielek uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,                                       

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.Realizator projektu:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.pngPowiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 211,
26-300 Opoczno, tel.44 736 15 54, e-mail:
m.wojcik@opocznopowiat.pl

Koordynator projektu: Monika Wójcik

                         Asystent Koordynatora Projektu: Jolanta BoguszUdostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze