vEdukacja Platforma

modyfikacja 27.10.2016 08:47 | odsłon 1173

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Powiat Opoczyński ogłasza nabór uczniów/uczennic kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie z klas II- Liceum Ogólnokształcącego i Technikum o kierunkach kształcenia: technik analityk, technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik, technik handlowiec, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik logistyk na zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu pt.

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie"


W projekcie może uczestniczyć 123 uczniów/uczennic kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie z klas II- Liceum Ogólnokształcącego i Technikum z kierunków kształcenia: technik analityk, technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik, technik handlowiec, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik logistyk.  

Uczniowie/uczennice mogą skorzystać z następujących form wsparcia:    

          zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

          zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego

          zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego

          kółko zainteresowań z matematyki

          kółko zainteresowań z informatyki

          doradztwo edukacyjno- zawodowe


Uczniowie/uczennice mogą zgłaszać się do udziału w projekcie poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biurze Projektu lub sekretariacie szkoły.

W przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich formularz podpisuje uczeń/uczennica i jego rodzic/opiekun prawny.

O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje:

          zgodność kierunku kształcenia z oferowaną formą wsparcia,

          średnia ocen z przedmiotów zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym,

          rozmowa weryfikacyjna w przypadku kółek zainteresowania.

 

O przyjęciu do projektu w pierwszej kolejności zdecyduje większa liczba uzyskanych punktów.

W przypadku, gdy uczniowie/uczennice zdobędą jednakową liczbę punktów, zostaną zastosowane dodatkowe kryteria w następującej kolejności:

          ocena z zachowania ucznia/uczennicy.

          oświadczenie o dochodach na osobę w rodzinie za rok 2015.

Jeżeli rodzaj niepełnosprawności będzie uniemożliwiał osobom z niepełnosprawnością dotarcie do siedziby wnioskodawcy, Koordynator Projektu uda się do osób zainteresowanych udziałem w projekcie i przeprowadzi rekrutację. Ustalenie terminu telefonicznie pod nr: 44 736 15 54.

Wypełniony formularz należy złożyć do 28 października 2016 r. w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.


Realizator projektu:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.pngPowiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 211,
26-300 Opoczno,
tel.44 736 15 54, e-mail:
m.wojcik@opocznopowiat.pl

Koordynator projektu: Monika Wójcik

  Asystent projektu: Jolanta Bogusz


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze