vEdukacja Platforma

modyfikacja 27.10.2016 08:55 | odsłon 1123

Realizowane projekty1. „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym” więcej...


2. „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów Technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – kolejny krok do sukcesu zawodowego  absolwentów szkoły”więcej...


3. „Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego  drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy" więcej


4. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” więcej...


5. „Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym– zwiększenie szansy na zatrudnienie”więcej…


6. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno – gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej”więcej


7. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami ” więcej..8. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami ” więcej…


9. ,,Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim” więcej..


10. ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica  w Opocznie” więcej...


11. ,,Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”więcej...Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze