vEdukacja Platforma

modyfikacja 09.10.2017 07:42 | odsłon 1211

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Opis sprawy/zadania

 

Nauczanie indywidualne organizowane jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Starosta decyduje o ilości godzin przyznanego nauczania indywidualnego.

Kogo dotyczy

 

Dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Wymagane dokumenty

 

1. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.
2. Wniosek dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na organizację indywidualnego nauczania wraz z propozycją tygodniowego wymiaru godzin zajęć  indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem oraz zestawieniem kosztów związanych z organizacją nauczania indywidualnego.

Opłaty

 

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a – II piętro pokój 215
Izabela Borkowska, Aneta Małecka   tel. 44 741 49 59 44 741 49 57

 e_mail: i.borkowska@opocznopowiat.pl,

a.malecka@opocznopowiat.pl

Miejsce składania dokumentów

 Sekretariat Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
po wcześniejszym uzgodnieniu w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30,

                          wtorek 7.30 – 17.30 piątek 7.30 - 14.30

Termin załatwienia sprawy

 

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U.z 2014 poz. 1157)

Tryb odwoławczy

 

Brak

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze