vEdukacja Platforma

modyfikacja 20.10.2016 13:48 | odsłon 1274

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 r. uchwalą nr 1226/16

wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego pt.:
„Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów Technikum
i poszerzenie kompetencji nauczycieli  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

– kolejny krok do sukcesu zawodowego  absolwentów szkoły”

 

wartość projektu 245 170,63 zł

w tym: dofinansowanie UE 208 395,04 zł
dotacja celowa 12 258,53 zł

wkład własny powiatu 24 517,06 zł

 

 

Okres realizacji: od 01.10.2016 do 31.03.2018 r.

Projekt  skierowany jest  do 27 uczniów kształcących się w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy z klas II-III w zawodzie technik logistyk  oraz
3 nauczycieli przedmiotów kształcenia zawodowego.

Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego poprzez nabycie dodatkowych uprawnień zawodowych i umiejętności praktycznych  u  27 uczniów (3K,24M) Technikum w ZSPg w Drzewicy . W ramach projektu
3 nauczycieli (1K,2M)  kształcenia zawodowego podniesie swoje kompetencje zawodowe  poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, w tym  2 nauczycieli zostanie przeszkolonych  w zakresie zakupionego w ramach projektu  sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz obsługi dostępu do platformy Wirtualne laboratoria.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:


1) uzyskanie dodatkowych kompetencji lub uprawnień poprzez udział uczniów w kursach
i warsztatach:

a) kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i wymianą butli z gazem

- 27 uczniów/uczennic,

b) magazynier  z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym – 19 uczniów/uczennic,
c) warsztaty logistyczne - Wirtualne laboratoria –  27 uczniów/uczennic;

 

2) uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych przez uczniów/uczennice, dzięki udziałowi w stażach zawodowych, poprzez podniesienie potencjału do zatrudnienia/samozatrudniena (100 % uczniów będzie brało udział w praktykach zawodowych u pracodawców);

3) nabycie dodatkowych kompetencji poprzez udział uczniów/uczennic w zajęciach
z doradcą edukacyjno-zawodowym w ramach utworzonego Szkolnego Punktu Informacji
i Kariery SPInK;

4) wykorzystanie zakupionego doposażenia do 2 pracowni szkolnych dla zawodu technik logistyk, tj.:

a) pracownia gospodarki materiałowej: 

- komputerów przenośnych 15 szt.,

- drukarka laserowa 1 szt, 

- ekran projekcyjny 1 szt,

- projektor multimedialny 1 szt,

- tablica suchościeralna 1 szt, 

- makietę magazynu przeładunkowego 1 szt.;

b) pracownia środków transportu:

-  model środków transportu zewnętrznego – samochód ciężarowy bez naczepy 1 szt.,

- model środków transportu zewnętrznego – samochód ciężarowy z naczepą 1 szt.,

- modele środków transportu wewnętrznego – wózek widłowy 1 szt.,;

 

5) nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez
2 nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach szkolenia z zakresu obsługi zakupionego sprzętu (komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, wizualizer, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, tablica suchościeralna);

6) nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez
3 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w studiach podyplomowych.


Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.png

           Realizator projektu: Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a,

                                                   26-300 Opoczno

 Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 

 ul. Rolna 6 pok.211, 26-300 Opoczno, 

 tel. 44 736 15 54, e-mail: projekty@opocznopowiat.pl

 Koordynator projektu: Justyna Chodorowska

Asystent koordynatora: Daria Jóźwik


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze