vEdukacja Platforma

modyfikacja 02.11.2016 07:44 | odsłon 1387

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 roku uchwałą Nr 1226/16

wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego pt.
,,Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” 

wartość projektu  180 783,75 zł

w tym: dofinansowanie UE  153 666,19 zł

dotacja docelowa 14 462,70 zł

wkład własny powiatu 12 654,86 zł

Projekt skierowany jest do 35 uczestników/uczestniczek, w tym 27 uczniów/uczennic (20K, 7M) klas II i III, kształcących się w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy oraz 8 nauczycieli/nauczycielek (5K, 3M) uczących przedmiotów kształcenia ogólnego w ww. szkole.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 27 uczniów/uczennic (20K,7M) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy kompetencji kluczowych istotnych dla zatrudnienia w przyszłości, w zakresie kompetencji matematycznych, przyrodniczych, cyfrowych i informatycznych, porozumiewania się w języku obcym.

W ramach projektu 8 nauczycieli/nauczycielek ww. szkoły uczestniczyć będzie w szkoleniu w zakresie korzystania z pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz włączenia ich do nauczania przedmiotowego.

Okres realizacji projektu od 1 października 2016 r. do 31 maja 2018 r. 

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

- 27 uczniów/uczennic uzyska kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

- 1 szkoła, w której pracownie przedmiotowe wykorzystają doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

- 1 szkoła wykorzysta sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

- 8 nauczycieli/nauczycielek uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencję po opuszczeniu programu w zakresie korzystania z pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz włączenia ich do nauczania przedmiotowego.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,                                       

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

 

Realizator projektu:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.pngPowiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 212,
26-300 Opoczno,
tel. 44 736 15 54, e-mail: projektyedu@opocznopowiat.pl

Asystent: Karolina Czerczak

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze