vEdukacja Platforma

modyfikacja 21.10.2016 13:19 | odsłon 1118

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 r. Uchwałą Nr 1226/16 wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego

 

pn. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum

kształcących się w zawodach:

technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami ”


wartość projektu 1 009 277,28zł

w tym dofinansowanie UE 857 885,69 zł

dotacja celowa 50 463,86 zł

w tym wkład własny projektu 100 927,73 zł


Projektem zostanie objętych 126 uczniów/uczennic (58K i 68M) Technikum kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie kształcących się
w zawodach: technik obsługi turystycznej (TOT), technik hotelarstwa (TH), technik mechanik (TM), technik mechatronik (TMT), technik technologii żywności (TŻ) oraz 3 nauczycieli (1K i 2M) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie w okresie 24 miesięcy ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 126 uczniów/uczennic (58K i 68M) technikum, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez realizację we współpracy z pracodawcami staży zawodowych dla 126 uczniów/uczennic (58K i 68M) oraz kursów/warsztatów/zajęć dla 126 uczniów/uczennic kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności kończących się uzyskaniem kompetencji pożądanych przez pracodawców z powiatu opoczyńskiego oraz doposażenie pracowni szkolnych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik wraz z przeszkoleniem 3 nauczycieli (1K i 2M) z obsługi zakupionego doposażenia.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

-  126 uczniów/uczennic (58K i 68M) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie nabędzie kompetencje zawodowe zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach/warsztatach/zajęciach,

- 126 uczniów/uczennic (58K i 68M) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Opocznie nabędzie kompetencje zawodowe zwiększające ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w stażach zawodowych realizowanych we współpracy z pracodawcami.

- 1 szkoła zawodowa będzie wykorzystywać doposażenie zakupione dzięki EFS (zawód: technik mechatronik),

- 3 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe

Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe


Realizator projektu:

Powiat Opoczyński ul. Kwiatowa 1 a, 26 – 300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 205,

26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 15 51, wew. 27

e-mail: a.kowalska@opocznopowiat.pl


Kierownik projektu: Agnieszka Kowalska


Asystent Kierownika projektu: Dorota Kołodziejczyk

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze