vEdukacja Platforma

modyfikacja 21.10.2016 13:09 | odsłon 1143

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 r. Uchwałą Nr 1226/16 wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego pn.
„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum
kształcących się w zawodach:

technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie
we współpracy z przedsiębiorcami ”


wartość projektu 1 072 722,00zł

w tym dofinansowanie UE 911 813,70 zł

dotacja celowa 53 636,10 zł

w tym wkład własny projektu 107 272,20 zł


Projektem zostanie objętych 170 uczniów/uczennic (63K i 107M) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec i technik informatyk oraz 12 nauczycieli (7K i 5M) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie w okresie 24 miesięcy ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 170 uczniów/uczennic (63K i 107M), dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez realizację we współpracy z pracodawcami staży zawodowych dla 170 uczniów (63K i 107M) oraz kursów/warsztatów/zajęć dla 170 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk kończących się uzyskaniem kompetencji pożądanych przez pracodawców z powiatu opoczyńskiego oraz doposażenie pracowni szkolnych dla uczniów kształcących się w zawodach: technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec i technik informatyk wraz z przeszkoleniem 12 nauczycieli (7K i 5M) z obsługi zakupionego doposażenia.

                

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

-  170 uczniów/uczennic (63K i 107M) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie nabędzie kompetencje zawodowe zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach/warsztatach/zajęciach,

- 170 uczniów/uczennic (63K i 107M) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Opocznie nabędzie kompetencje zawodowe zwiększające ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w stażach zawodowych realizowanych we współpracy z pracodawcami.

- 12 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

- 1 szkoła zawodowa wykorzystująca doposażenie zakupione dzięki EFS (zawód: technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk).
Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe

Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe


Realizator projektu:

Powiat Opoczyński ul. Kwiatowa 1 a, 26 – 300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 205,

26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 15 51, wew. 27

e-mail: a.kowalska@opocznopowiat.pl


Kierownik projektu: Agnieszka Kowalska


Asystent Kierownika projektu: Ewa PomykałaUdostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze