vEdukacja Platforma

modyfikacja 27.10.2016 08:37 | odsłon 1361

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020



Powiat Opoczyński ogłasza nabór nauczycieli/nauczycielek kształcenia ogólnego w Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim”


W projekcie może uczestniczyć 20 nauczycieli/nauczycielek Szkoły Podstawowej Specjalnej i  Gimnazjum Specjalnego z Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.  

Nauczyciele/nauczycielki mogą uczestniczyć w następujących formach szkoleń:

         w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami:

          Kurs metodą masażu Shantala

          Terapia taktylna

          Terapia ręki

          Kurs EEG-BIOFEEDBACK

          Dwa dni dookoła świata- pedagogiczne zabawy w pracy z os. upośledzonymi umysłowo

          Żywioły, czyli świat wg starożytnych- pedagogiczne zabawy w pracy z os.      

upośledzonymi umysłowo

         Szkolenie w zakresie korzystania z narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych.

Nauczyciel/nauczycielka może zgłaszać się poprzez wypełnienie podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego w biurze projektu i sekretariacie szkoły.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje zaświadczenie od dyrektora szkoły o potrzebie objęcia nauczyciela/nauczycielki zaplanowanym wsparciem zgodnie z planem rozwojowym szkoły.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będzie miał nauczyciel/nauczycielka z najniższymi dochodami na osobę w rodzinie za 2015 rok- na podstawie oświadczenia nauczyciela/nauczycielki.

 

Wypełniony formularz należy złożyć do 28 października 2016 r. w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.

Projekt skierowany jest do 55 uczestników/uczestniczek, w tym 35 uczniów/uczennic kształcących się w Szkole Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnym w Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie oraz 20 nauczycieli/nauczycielek przedmiotów kształcenia ogólnego realizujących zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnym w Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.


Realizator projektu:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.pngPowiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 211,
26-300 Opoczno, tel.44 736 15 54, e-mail:
m.wojcik@opocznopowiat.pl

Koordynator projektu: Monika Wójcik

                         Asystent Koordynatora Projektu: Jolanta Bogusz


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze