vEdukacja Platforma

modyfikacja 21.10.2016 08:47 | odsłon 1145

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 r. uchwałą nr 1226/16 wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego pn.:

„Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów

Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie szansy na zatrudnienie”

 

Wartość projektu: 325 621,25 zł,

w tym dofinansowanie UE 276 778,06 zł

dotacja celowa 16 281,06 zł

w tym wkład własny projektu 32 562,13 zł

 

               Projektem zostanie objętych 52 uczestników, w tym 45 uczniów/uczennic (2K i 43M) Technikum kształcących się w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym w zawodach: technik pojazdów samochodowych i technik budownictwa oraz 7 nauczycieli (0K i 7M) realizujących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym.

                        Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym w okresie 11 miesięcy ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 45 uczniów/uczennic (2K i 43M) Technikum, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez realizację we współpracy z pracodawcami staży zawodowych dla 45 uczniów/uczennic (2K i 43M) poszerzających umiejętności praktyczne oraz kursów dla 29 uczniów/uczennic (1K i 28M) kończących się uzyskaniem kompetencji pożądanych przez pracodawców z powiatu opoczyńskiego oraz doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik budownictwa wraz z przeszkoleniem 7 nauczycieli (0K i 7M) z obsługi zakupionego doposażenia.

                   

 W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

-  29 uczniów/uczennic (1K i 28M) Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym nabędzie kompetencje zawodowe zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach,

- 45 uczniów/uczennic (2K i 43M) Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym nabędzie kompetencje zawodowe zwiększające ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w stażach zawodowych realizowanych we współpracy z pracodawcami.

- 1 szkoła zawodowa wykorzystująca doposażenie zakupione dzięki EFS (zawód: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa),

- 7 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.


Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe

Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe

 

Realizator projektu:

Powiat Opoczyński ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6, pok. 212

26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 15 51 wew. 42

e-mail: programyedu@opocznopowiat.pl


Kierownik projektu: Małgorzata Jaskot

Asystent kierownika projektu: Monika Jurek

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.png

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze