vEdukacja Platforma

modyfikacja 21.10.2016 08:26 | odsłon 1125

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 r. uchwałą nr 1226/16 wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego pn.:


„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”

 

Wartość projektu: 406 756,88 zł,

w tym: dofinansowanie UE 345 743,35 zł

dotacja celowa 20 337,84 zł

wkład własny powiatu 40 675,69 zł

 

Projektem zostanie objętych 51 uczestników, w tym 49 uczniów/uczennic (22K, 27M) kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie z klas III kierunków: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz oraz 2 nauczycieli realizujących kształcenie zawodowe w zawodach: fryzjer, kucharz.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie, w okresie 22 miesięcy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 49 uczniów/uczennic (22K, 27M), dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez realizację we współpracy z pracodawcami praktyk zawodowych dla 49 uczniów/uczennic oraz kursów dla 49 uczniów/uczennic kształcących się w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz kończących się uzyskaniem kompetencji pożądanych przez pracodawców z powiatu opoczyńskiego oraz  doposażenie pracowni szkolnych dla uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer i kucharz wraz z przeszkoleniem 2 nauczycieli (2K,0M) z obsługi zakupionego doposażenia.

 W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

  • wykorzystywanie przez szkołę zawodową doposażenia zakupionego dzięki EFS;

  • 49 uczniów/uczennic poprzez udział w kursach nabędzie kompetencje zawodowe zwiększające ich szanse na rynku pracy;

  • 49 uczniów/uczennic dzięki udziałowi w praktykach zawodowych realizowanych we współpracy z pracodawcami nabędzie kompetencje zawodowe zwiększające zdolności do zatrudnienia;

  • 2 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

     

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe

Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe

 

Realizator projektu:

Powiat Opoczyński ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6, pok. 212

26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 15 51 wew. 42

e-mail: programyedu@opocznopowiat.pl


Kierownik projektu: Małgorzata Jaskot

Asystent kierownika projektu: Monika Jurek

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.png


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze