vEdukacja Platforma

modyfikacja 21.10.2016 12:41 | odsłon 1084

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 roku Uchwałą Nr 1226/16 wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego pt.

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno – gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej”

wartość projektu 234 261,25 zł

w tym dofinansowanie UE 199 122,06 zł

dotacja celowa 11 713,06 zł

w tym wkład własny projektu 23 426,13 zł

                 Projekt jest wstępnym etapem przygotowującym szkołę do pełnienia funkcji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli realizujących kształcenie w branżach mechanicznej i budowlanej. Utworzenie CKZIU jako etapu końcowego daje szansę przygotowania programowego kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców.

                       Projektem zostanie objętych 140 uczniów/uczennic/słuchaczy (24K i 116M) kształcących się w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym uczestniczących w doradztwie zawodowym oraz 8 nauczycieli (0K i 8M) realizujących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym z przedmiotów: mechanik pojazdów samochodowych i budownictwa.

                   Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w branżach mechanicznej i budowlanej, ukierunkowany na przygotowanie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (ZST) do pełnienia funkcji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli (0K i 5M) przedmiotów zawodowych, współpracę szkoły z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie monitorowania potrzeb rynku pracy dotyczącym kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów: technik pojazdów samochodowych (TPS) oraz technik budownictwa (zbrojarz-betoniarz) (TB) wraz z przeszkoleniem 8 nauczycieli (0K i 8M) z obsługi zakupionego doposażenia.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów :

- 1 szkoła zawodowa wykorzystująca doposażenie zakupione dzięki EFS,

- 5 nauczycieli (0K, 5K) kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;

- utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.


Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe

Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe


Realizator projektu:

Powiat Opoczyński ul. Kwiatowa 1 a, 26 – 300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok.205,

26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 15 54

Kierownik Projektu:

Skrzypek Ewelina

e-mail: projektyedu@opocznopowiat.plUdostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze