modyfikacja 02.02.2024 10:35 | odsłon 15851

BIURO EDUKACJI, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

Dyrektor Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Katarzyna Chwiałkowska
tel. 43 825-02-00 wew. 238 lub 43 825-02-38
e-mail: k.chwialkowska@zdunskawola.pl

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Przemysław Holewski
tel. 43 825-02-00 wew. 209 lub 43 825-02-09
e-mail: p.holewski@zdunskawola.pl

Pracownicy Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych realizujący sprawy z zakresu edukacji:

1) Żaklina Kołodziejek
tel. 43 825-02-00 wew. 240 lub 43 825-02-40
e-mail:z.kolodziejek@zdunskawola.pl

2) Agnieszka Dylak-Szadkowska
tel. 43 825-02-00 wew. 287 lub 43 825-02-87
e-mail: a.dylak-szadkowska@zdunskawola.pl

3) Paulina Krystkiewicz, Milena Neumann
tel. 43 825-02-00 wew. 239 lub 43 825-02-39
e-mail: p.krystkiewicz@zdunskawola.pl, m.neumann@zdunskawola.pl

Do zadań i kompetencji Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych należą sprawy, o których mowa w § 22 ust. 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola, stanowiącego załącznik do zarządzenia 283/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola, zmienionego zarządzeniem nr 175/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 maja 2020 r., zarządzeniem nr 315/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 sierpnia 2020 r., zarządzeniem nr 362/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 30 września 2020 r. oraz zarządzeniem nr 518/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2020 r.:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/561251/Zarz%C4%85dzenie-238_19

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ESiSS".


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze