Zduńska Wola Platforma oświatowa

modyfikacja 24.02.2020 13:09 | odsłon 5700

Komunikat w sprawie organizacji pracy przedszkoli w miesiącach wakacyjnych (rok szkolny 2019/2020)

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu. Dyrektor przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.

Przedszkole dyżurujące, w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci z przedszkola oraz dla dzieci z innych przedszkoli, które mają przerwę wakacyjną.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli przyjmują od rodziców swoich wychowanków zgłoszenia w sprawie zapewnienia opieki w miesiącach wakacyjnych do dnia 15 czerwca 2020 r. 

W związku z powyższym rodzice:

  • Dokonują zgłoszenia dziecka w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym;
  • Określają dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur;
  • Określają dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste ma przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie opieki swojemu dziecku.
W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wyznaczonym przez dyrektora tego przedszkola - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka w innym przedszkolu, które pełni dyżur wakacyjny w danym miesiącu. Objęcie dziecka opieką będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Harmonogram pracy przedszkoli w miesiącach wakacyjnych
w roku szkolnym 2019/2020
Miesiąc
Przedszkola
LIPIEC

Publiczne Przedszkole nr 3

Publiczne Przedszkole nr 10

SIERPIEŃ

Publiczne Przedszkole nr 6

Publiczne Przedszkole nr 11


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze