modyfikacja 01.02.2023 09:01 | odsłon 19696

O Portalu

W ramach realizacji projektu pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" wspartego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, finansowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 został stworzony ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ GMINY – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI, platforma informatyczna skierowana do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników samorządowych.


Swoim zakresem obejmuje szkoły podstawowe, przedszkola,  żłobek, Centrum Usług Wspólnych, placówki niepubliczne oraz organ prowadzący Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W skład systemu (platformy) wchodzą: system do planowania i zatwierdzania organizacji oraz zarządzania budżetem w jednostkach oświatowych (SIGMA), obsługa kadrowo-płacowa podległych jednostek oświatowych, system zarządzania informacją o uczniu, w tym dziennik elektroniczny UONET+, obsługa magazynowa w placówkach oświatowych, system finansowo-księgowy, elektroniczny obieg listy płac, jednorazowy dodatek uzupełniający – art. 30a KN, elektroniczny nabór do żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych, rejestracja i rozliczanie czasu pobytu dzieci w przedszkolach, naliczanie opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku, rozliczanie dotacji dla placówek niepublicznych.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ GMINY – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI to pomocne nowoczesne narzędzie usprawniające pracownikom samorządowym oraz kierownikom jednostek oświatowych zarządzanie szkołą, przedszkolem oraz żłobkiem a także komunikację z uczniami i ich prawnymi opiekunami. Platforma umożliwi uczniom i ich rodzicom swobodny dostęp do niezbędnych informacji oraz aplikacji podczas codziennej współpracy ze szkołami i przedszkolami oraz w okresie naboru do nich.


Dla pracowników jednostek oświatowych i mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego platforma stanowić będzie również kompendium rzetelnej informacji na temat funkcjonowania miejskiej oświaty.

Wszystkie funkcje ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ staną się dostępne dla użytkownika po jednokrotnym zalogowaniu w zależności od grupy, do której użytkownik się zalicza.

Dzięki platformie jej odbiorcy, a przede wszystkim placówki oświatowe
i Centrum Usług Wspólnych skorzystają z informatycznych udogodnień dostosowanych do ich potrzeb, a jednocześnie bardzo pożądanych i coraz powszechniejszych we współczesnym świecie.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.pl