vEdukacja Platforma

modyfikacja 07.10.2015 10:30 | odsłon 16968

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki


     Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej to nie tylko historia budynku, w którym od kilkudziesięciu lat mieści się ta placówka edukacyjna. Już przed powstaniem budynku szkolnego istniała w Rawie Szkoła Powszechna nr 1, tzw. "szkoła chrześcijańska".
Jej uczniowie pobierali naukę w lokalach rozrzuconych po całym mieście, a małe i bardzo skromnie urządzone izby nie mogły pomieścić wszystkich uczniów. Ze względu na warunki lokalowe do szkoły uczęszczało około 67% uprawnionych do nauki. W takiej sytuacji w dniu 23 marca 1919 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przestąpieniu do budowy "domu szkolnego". Do prac budowlanych przystąpiono 9 września 1923 roku, a pierwsze cztery izby lekcyjne w gmachu przy ulicy Kościuszki 19 przekazano do dyspozycji zarządu szkoły 18 października 1926 roku. W miarę postępu budowy, co roku oddawano po dwie izby. Całkowita kolaudacja budynku Szkoły Powszechnej nr 1 odbyła się 6 października 1937 roku. Izby lekcyjne wyposażone zostały w niezbędne pomoce naukowe. Przy szkole funkcjonowała biblioteka szkolna. W czasie działań wojennych Szkoła Powszechna przy ulicy Kościuszki 19  podzieliła losy wielu innych szkół polskich. Budynek przeznaczono na potrzeby wojska niemieckiego, a w jego części zorganizowano szkołę dla dzieci niemieckich. Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia nr 1 znów funkcjonowała w wynajętych pomieszczeniach, ale zajęcia nie odbywały się systematycznie na skutek utrudnień wprowadzonych przez władze niemieckie.
Realizacja programów uległa stałym opóźnieniom z powodu długich, niejednokrotnie kilkumiesięcznych przerw w nauce. W tej sytuacji wielu nauczycieli podjęło trud organizacji i prowadzenia tajnego nauczania. Ku czci nauczycieli poległych i zamordowanych w obozach zagłady, w 1969 roku wmurowano na budynku szkoły tablicę pamiątkową. Po zakończeniu II wojny światowej, rawski Inspektorat Oświaty zajął się uruchomieniem szkół w powiecie. 24 września 1945 roku w budynku przy ulicy Kościuszki 19 rozpoczęły prace dwie szkoły: nr 1 i nr 2. W 1947 roku nastąpiło połączenie szkół pod kierownictwem Tadeusza Olszewskiego.  30listopada odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia szkole sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo rawskie. Dzięki staraniom uczniów i rodziców od początku powojennej historii szkoły działała biblioteka szkolna, a od 1953 roku również świetlica z dożywianiem.
     W roku szkolnym 1962/63 nastąpił podział na dwie szkoły podstawowe i część uczniów przeniosło się do nowo wybudowanego gmachu przy ulicy Miłej. Wolne izby lekcyjne wyremontowano i urządzono boisko sportowe. Ze względu na systematycznie wzrastającą liczbę uczniów, szkoła zaczęła borykać się z poważnymi trudnościami lokalowymi. Władze miasta podjęły decyzję o rozbudowaniu szkoły.
sp1.jpg

Nowe skrzydło budynku z 11 izbami lekcyjnymi zostało oddane do użytku 18 października 1986 roku. (obecnie jest siedzibą Gimnazjum nr 1) Dzień ten był szczególnie uroczysty ponieważ szkoła przyjęła imię Tadeusza Kościuszki i otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
1 stycznia 1996 roku opiekę administracyjną nad szkołą przejął Urząd Miasta Rawa Mazowiecka. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 ze względu na interesującą architekturę został zaliczony w poczet zabytków miejskich. Od lat jest pieczołowicie odnawiany i modernizowany aby kolejne pokolenia rawian mogły poszczycić się świadectwem ukończenia najstarszej rawskiej szkoły "Jedynki".
sp11.jpgsp12.jpg
W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej Nr 1 uczy 47 nauczycieli.
Dane liczbowe uczniów:
Wszystkich uczniów (I-VI) - 506 osób (228dz, 278ch.), w tym:
kl.  I-III - 296 uczniów (130 dz, 166 ch.)
kl.  IV-VI - 210 uczniów (98 dz, 112 ch.)
Gr. „0” - 25 uczniów (11dz, 14ch.)


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki 19
96-200 Rawa Mazowiecka

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze