modyfikacja 10.03.2023 11:50 | odsłon 98527

Projekt pt. Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO) obejmuje 87 radomskich placówek, w tym Publiczne Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkolno-Przedszkolne, Szkoły Ponadpodstawowe, Szkoły Specjalne, Bursy szkolne, CKZiU2, MDK, MOS, RODoN, Ogródek Jordanowski, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W skład systemu wchodzą: platforma oświatowa, narzędzie do planowania i analiz budżetowych, system wspierający analizę struktury zatrudnienia i wynagrodzeń, system wspomagający rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także aplikacje finansowo-księgowe i hurtownia danych oświatowych. Platforma zawiera narzędzie do zarządzania informacją o uczniu – m.in. elektroniczny dziennik i e-sekretariat oraz do rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzięki ZSZO szkoły korzystają z informatycznych udogodnień, z jednej strony bardzo powszechnych we współczesnym świecie, z drugiej doskonale dopasowanych do ich potrzeb. Kompleksowe rozwiązania wprowadzane przez gminę wyraźnie poprawiło nie tylko procesy zarządzania przedszkolami i szkołami, ale też umożliwiło swobodny dostęp do różnorodnych informacji zarówno uczniom i nauczycielom a także rodzicom/opiekunom.