modyfikacja 25.01.2023 10:11 | odsłon 220408

Baza instytucji oświaty

Placówka Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 2 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 3 z oddziałami specjalnymi im. Janiny Porazińskiej Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 6 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 7 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 8 im. Króla Maciusia I Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Ewy Szelburg- Zarembiny Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Jana Brzechwy Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 11 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 12 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 13 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 14 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 15 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 16 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 19 w Radomiu Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 23 Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Radomiu Info BIP WWW Email
Przedszkole Publiczne Nr 25 Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu
Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Jagiellończyka Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. bp. Jana Chrapka Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna
im. Jana Pawła II w Radomiu
Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Syrokomli Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Kochanowskiego
Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Obrońców Pokoju Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Radomiu
Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Stefana Żeromskiego Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Adama Mickiewicza Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Radomiu Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu
Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Info BIP WWW Email
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34 Info BIP WWW Email
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1:
Przedszkole Publiczne Nr 22 im. Hanny Łochockiej
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej
Info BIP WWW Email
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Adama Czartoryskiego w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 21
Info BIP WWW Email
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 Publiczne Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu Publiczne Przedszkole Nr 20
Info BIP WWW Email
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Publiczne Przedszkole nr 26
Info BIP WWW Email
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Info BIP WWW Email
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej Info BIP WWW Email
III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego Info BIP WWW Email
IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego Info BIP WWW Email
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta Info BIP WWW Email
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego Info BIP WWW Email
VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Info BIP WWW Email
X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego Info BIP WWW Email
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Info BIP WWW Email
XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Radomiu
Info BIP WWW Email
XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ekonomicznych Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Samochodowych Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych
Info BIP WWW Email
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
Info BIP WWW Email
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Info BIP WWW Email
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Info BIP WWW Email
Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej Info BIP WWW Email
Publiczny Ogródek Jordanowski Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 Info BIP WWW Email
Bursa Szkolna Nr 1 Info BIP WWW Email
Bursa Szkolna Nr 3 Info BIP WWW Email
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Info BIP WWW Email
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Info BIP WWW Email