vEdukacja Powiat Suski

modyfikacja 2017-04-12 09:33 | odsłon 5610

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży—————————————————————————————————————————————————

     Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. płk. T. Semika 1   
34-200 Sucha Beskidzka

ZSO sucha.png

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr I (cykl kształcenia - 3 lata)
Do wyboru klasy z rozszerzonymi przedmiotami:
»   matematyka, fizyka i astronomia
»   matematyka i geografia
»   biologia i chemia
»   język polski i historia
»   matematyka, język obcy
»   język obcy i historia
»   geografia, język obcy
»   biologia, język obcy
Języki obce nauczane w szkole: j. angielski, niemiecki, francuski, łaciński

—————————————————————————————————————————————————
Zespół Szkół im. W. Witosa
ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

witos.png

TECHNIKUM (cykl kształcenia - 4 lata)
Zawody - technik:
»  t.  logistyk (nowy kierunek)
»  t. ekonomista
»  t. hotelarstwa
»  t. żywienia i usług gastronomicznych
»  t. obsługi turystycznej
»  kelner
»  t. organizacji reklamy
»  t. informatyk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (cykl kształcenia - 3 lata)
»   sprzedawca
»   kucharz
»   cukiernik
Nauczane w szkole języki obce: angielski, niemiecki
—————————————————————————————————————————————————
Zespół Szkół im. W. Goetla
ul. Kościelna 5
34-200 Sucha Beskidzka

logo-goetel.png

TECHNIKUM (cykl kształcenia - 4 lata)
Zawody - technik:
»   t. informatyk
»   t. budownictwa 
»   t. elektryk 
»   t. mechatronik 
»   t. mechanik
»   t. mechanik pojazdów samochodowych (nowy kierunek)
Języki obce: angielski i niemiecki

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (cykl kształcenia - 3 lata)
Zawody z nauką zawodu w szkole:
»   mechanik pojazdów samochodowych
»   ślusarz

Zawody z praktyką w zakładach pracy (klasa dla młodocianych pracujących):
»   mechanik pojazdów samochodowych
»   stolarz
»   tapicer
»   murarz - tynkarz
»   fryzjer
»   blacharz samochodowy
»   elektryk 
»   monter elektronik
»   elektromechanik
»   monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
»   inne o 3-letnim cyklu kształcenia
(od roku szkolnego 2009/2010 uruchomiony został oddział integracyjny w ZSZ)

Języki obce: angielski, niemiecki /do wyboru/
—————————————————————————————————————————————————
Zespół Szkół im. św. Jana Kantego
Rynek 8
34-220 Maków Podhalański

logo ZSM.png

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  (cykl kształcenia - 3 lata)

Do wyboru klasy z rozszerzonymi przedmiotami:
»  KLASA  A :  wiedza o społeczeństwie, geografia, j. obcy 

»  KLASA  B :  biologia, j. polski, j. obcy


TECHNIKUM (cykl kształcenia - 4 lata)
Zawody - technik:
»   t. technologii drewna
»   t. geodeta /nowy kierunek/
»   t. technologii odzieży
»   t. usług fryzjerskich


Nauczane w szkole języki obce:  angielski i niemiecki
—————————————————————————————————————————————————
Zespół Szkół im. H. Kołłątaja
ul. Kolejowa 9
34-240 Jordanów

logo_kollataj.jpg

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  (cykl kształcenia - 3 lata)

Do wyboru klasy z rozszerzonymi przedmiotami:
»   klasa humanistyczna /język polski, historia i wiedza o społeczeństwie/
»   klasa matematyczno - informatyczna /matematyka, fizyka i informatyka/
»   klasa przyrodnicza /biologia, chemia i j. angielski/
»   klasa ogólna /geografia i język angielski/
Języki obce do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, łaciński


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA WIELOBRANŻOWA
(dla młodocianych pracujących)(cykl kształcenia - 3 lata)
Zawody z nauką zawodu w zakładach pracy:
»   sprzedawca
»   stolarz
»   mechanik pojazdów samochodowych
»   murarz-tynkarz
»   blacharz samochodowy
»   cukiernik
»   piekarz
»   wędliniarz
»   fryzjer
»   monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
»   lakiernik
»   elektryk
»   elektromechanik
»   monter zabudowy i robót wykończeniowych
»   kucharz
»   i inne
Język obcy: rosyjski
—————————————————————————————————————————————————
Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego
ul. Gen. Maczka 131
34-240 Jordanów

herb suski.png

TECHNIKUM (cykl kształcenia - 4 lata)
Zawody - technik:
»   t. ekonomista
»   t. architektury krajobrazu
»   t. obsługi turystycznej
»   t. budownictwa
—————————————————————————————————————————————————
Szkoła prowadzona przez Gminę Zawoja                           LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
                                                                                             (cykl kształcenia - 3 lata)
Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej    
    Zawoja Wilczna  1570                                                    »  Klasa służb mundurowych 
                                                                                            - przedm. rozszerzone: geografia i wos
                                                                                            - przed. dodatkowy: podstawy funkcjonowania służb 
                                                                                              mundurowych                                              
e-mail: zszw.1570@interia.pl                                              »  Klasa ratownictwa medycznego  
                                                                                           - przedm. rozszerzone: biologia i chemia
http://www.zswilczna.szkolnastrona.pl/                                      - przedm. dodatkowy: podstawy ratownictwa
                                                                                             medycznego
                                                                                »  Klasa językowa
                                                                                  - przedm. rozszerzone: język angielski i niemiecki

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 0007/XXVIII/192/2017
Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych w powiecie suskim na okres od 1 wrześńia 2017 r. do 31.08.2019 r.
2017-04-12 Pobierz
105 kB
Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 0007/XXVIII/192/2017
Plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie suskim na okres od 1 wrześńia 2017 r. do 31.08.2019 r.
2017-04-12 Pobierz
107 kB
Uchwała Nr 0007/XXVIII/192/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017r.
2017-04-12 Pobierz
345 kB
Uchwała 0049/XXXV/283/10 Rady Powiatu z dnia 2.03.2010
Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim obowiązujący od 1 września 2010 r.
2010-03-04 Pobierz
76 kB