vEdukacja Powiat Suski

modyfikacja 2013-04-03 10:04 | odsłon 1897

Projekt "Poławiacze pereł"


Opis projektu


Pomysł projektu „Poławiacze pereł” powstał w 2006 r. we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego z myślą o nieprzeciętnie utalentowanej młodzieży, której rozwój uczelnia postanowiła wesprzeć poprzez zorganizowanie kampusów naukowych podczas wakacji w ramach dwutygodniowej Szkoły Letniej. W jej trakcie młodzież uczestniczy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli akademickich UJ, animatorów kultury, psychologów), mając zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pedagogiczną, a także dodatkowe atrakcje kulturalne i turystyczne (wycieczki, wizyty w muzeach, teatrze, kinie itp.)

Kto może być uczestnikiem Szkoły Letniej?


Uczestnikami Szkoły Letniej mogą zostać uczniowie I lub II klasy szkół średnich, dysponujący szczególnie wysokim potencjałem intelektualnym, który z powodu barier, na jakie natrafiają w swoich środowiskach, może zostać niewykorzystany. 

Kryteriami nie są więc osiągnięcia takie jak wysokie oceny, udział w olimpiadach przedmiotowych, wyróżnienia, ale możliwości, a zatem wysoka inteligencja, nieprzeciętne uzdolnienia w jednej lub wielu dziedzinach, niezwykłe zainteresowania, motywacja do angażowania się w działalność pozaszkolną (koła naukowe, wolontariat, udział w akcjach społecznych). 

Kandydat na "Perłę" powinien mieć szerokie horyzonty myślowe, odznaczać się oryginalnością w myśleniu i działaniu, a jednocześnie chcieć się dzielić swą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Bardzo istotne jest również zagrożenie wykluczeniem społecznym, pociągające za sobą ryzyko, że ponadprzeciętny potencjał ucznia nie zostanie wykorzystany. Proponowane są zatem następujące kryteria dodatkowe: 

 • stałe zameldowanie na wsi lub w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,
 • pochodzenie z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
 • niski poziom wykształcenia rodziców,
 • niska świadomość edukacyjna,
 • brak motywacji do kształcenia w środowisku rodzinnym,
 • brak tradycji studiowania w rodzinie,
 • bezrobocie rodziców,
 • pochodzenie z rodziny wieloproblemowej/ niepełnej,
 • brak pozytywnych wzorców w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
 • utrudniony dostęp do centrów edukacyjnych,
 • niska ocena własnych możliwości, brak wiary w siebie.

Rodzaje kampusów do wyboru :


W 2009 r. wytypowani uczniowie mogli wybrać jeden z następujących kampusów : biofizyczny, medyczny, nowych technologii, astronomiczny, antropologiczno-archeologiczny, literacki, historii sztuki, kulturoznawczy.


Udział powiatu suskiego w projekcie


Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej uczestniczy w projekcie od II edycji w 2007 r. fundując corocznie wyjazd i pobyt na obozie naukowym jednemu uczniowi wytypowanemu przez Zarząd Powiatu spośród kandydatów zgłoszonych przez podległe szkoły ponadgimnazjalne.

W 2007 r. w projekcie uczestniczył uczeń II klasy technikum hotelarskiego w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej; wybrał kampus informatyczny; koszt obozu 2 100 zł.
W 2008 r. w projekcie uczestniczyła uczennica klasy I ZSO w Suchej Beskidzkiej; wybrała kampus literacki; koszt obozu 2 200 zł.
W 2009 r. w projekcie uczestniczyła uczennica klasy I liceum ogólnokształcącego w ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim; wybrała kampus historii sztuki; koszt obozu 2 390 zł.

W 2011 r. w projekcie uczestniczył uczeń klasy I liceum ogólnokształcącego w ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim; wybrał kampus kulturoznawczy; koszt obozu 2 490 zł.


Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie : www.wszechnica.uj.edu.pl  


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze