vEdukacja Powiat Suski

modyfikacja 2010-02-24 18:03 | odsłon 2787

Skierowanie do szkoły specjalnejOpis sprawy/zadania
Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Kogo dotyczyDzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Wymagane dokumenty
1. Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o zapewnienie kształcenia specjalnego.
    (wzór wniosku do pobrania na dole strony oraz dostępny w Wydziale Edukacji i Zdrowia)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Opłaty
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b – III piętro pokój 311
Barbara Macias  tel. (033) 87 57 946
e_mail: edukacja@powiatsuski.pl
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b,
po wcześniejszym uzgodnieniu w Wydziale Edukacji i Zdrowia
godziny pracy: poniedziałek -piątek 7.00 - 15.00 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Termin załatwienia sprawy
Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Podstawa prawnaUstawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Tryb odwoławczy
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Uwagi i dodatkowe informacje
Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
1/WE
Wzór wniosku o zapewnienie kształcenia specjalnego
2010-02-24 Pobierz
25 kB