vEdukacja Powiat Suski

modyfikacja 2010-02-24 18:10 | odsłon 5917

Dodatkowe godziny rewalidacyjneOpis sprawy/zadania
Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie do kształcenia specjalnego. Starosta wyraża zgodę na przydzielenie tych godzin.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Kogo dotyczyDzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Wymagane dokumenty
1. Orzeczenie do kształcenia specjalnego.

2. Wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia o zapewnienie formy kształcenia zalecanej w orzeczeniu.
      (wzór wniosku do pobrania na dole strony oraz dostępny w Wydziale Edukacji i Zdrowia)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Opłaty
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b – III piętro pokój 311
Barbara Macias  tel. (033) 87 57 946
e_mail: edukacja@powiatsuski.pl
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji i Zdrowia
godziny pracy: poniedziałek -piątek 7.00 - 15.00 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Termin załatwienia sprawy
Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997 r.  Nr 14, poz. 76).
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Tryb odwoławczy
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
1/WE
Wzór wniosku o przydzielenie dodatkowych godzin
na indywidualne zajęcia rewalidacyjne
2010-02-24 Pobierz
25 kB