vEdukacja Powiat Suski

modyfikacja 2015-02-18 14:04 | odsłon 2986

Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej


Organ prowadzący
adres siedziby
Nazwa szkoły
mgr inż. Tomasz Prokop

Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5
  

BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA
»   Technik telekomunikacji
»   Technik technologii drewna
»   Technik handlowiec
»   Technik mechanik
»   Technik elektryk
»   Technik budownictwa
»   Technik pojazdów samochodowych


STUDIUM INFORMATYCZNE

»   Technik informatyk       
»   Technik informacji naukowej
»   Technik organizacji reklamy   
»   Technik leśnik
»   Technik mechatronik
»   Technik rolnik
»   Technik ogrodnik
»   Technik logistyk
»   Technik budownictwa
»   Technik pojazdów samochodowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  zaoczne na podbudowie gimnazjumSZKOŁA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

»   Technik ochrony fizycznej i mienia

TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH na podbudowie gimnazjum
»   Technik mechanik
»   Technik technologii drewna
»   Technik informatyk
»   Technik logistyk
»   Technik elektryk
»   Technik budownictwa
»   Technik pojazdów samochodowych
»   Technik mechatronik

BESKIDZKIE STUDIUM MEDYCZNE W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 
szkoła policealna dla młodzieży

»   Technik farmaceutyczny
»   Asystentka stomatologiczna

Zakład Doskonalenia
Zawodowego
w Katowicach

ul. Rynek 16
Sucha Beskidzka

NIEPUBLICZNE MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

»   Ratownik medyczny
»   Technik masażysta
»   Opiekun medyczny
»   Technik farmaceutyczny

Centrum Kształcenia
Dorosłych Sp. z o.o.
w Krakowie

ul. Kolejowa 7
Jordanów


TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CKD W JORDANOWIE
na podbudowie gimnazjum

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
w Warszawie,

Koło w Zawoi

Juszczyn 43
Tarnawa Górna 61

OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

mgr Grażyna Kryjak – Lenart

ul. Mickiewicza 39
Sucha Beskidzka
LOBUS - PRACOWNIA DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA
Specjalistyczna  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaUdostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze