vEdukacja Powiat Suski

modyfikacja 2011-12-08 08:50 | odsłon 2696
Zapraszamy do zapoznania z naszymi artykułami, analizami, opracowaniami i dokumentami poświęconymi sprawom oświaty i wychowania w powiecie suskim i nie tylko...Warunki kształcenia i rozwoju w powiecie suskim

Zadania oświatowe były i są dla władz naszego powiatu bardzo ważnym elementem strategii rozwoju tego regionu zarówno w sferze szczególnej dbałości o wzrost poziomu jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej podległych szkół i placówek oświatowych jak również ciągłego podejmowania działań inwestycyjno-modernizacyjnych istniejącej bazy szkolnej i sportowo-rekreacyjnej służącej młodzieży.


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie suskim w roku szkolnym 2010/2011

Informacja zawiera podsumowanie pracy podległych szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 oraz dane dotyczące bieżącego roku szkolnego 2011/2012 tj.: wyniki naboru dla klas I szkół ponadgimnazjalnych, dane o liczbie uczniów, oddziałów, zatrudnieniu kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi wraz z wykazem szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Suskiego.

więcej...


Podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010

Prezentacja przygotowana przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na XXXIX sesję Rady Powiatu Suskiego w dniu 27 października 2010 r.,  przedstawiona wraz z informacją o stanie oświaty w roku szkolnym 2009/2010.

Demografia 2009/2010 w szkołach w powiecie suskim

Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w powiecie suskim w roku szkolnym 2009/2010Prezentacja nt. szkolnictwa zawodowego w powiecie suskim

Zapraszamy do zapoznania się z prezentację opracowaną przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na sesję strategiczną zwołaną w związku z przygotowywaniem projektu systemowego pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.Wyniki naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych w roku 2009/2010

Z uwagi na tendencje demograficzne z roku na rok maleje liczba uczniów przyjmowanych do klas I szkół ponadgimnazjalnych. W e wrześniu 2009 roku do szkół młodzieżowych przyjęto ponad 170 uczniów mniej niż w roku poprzednim, natomiast ogółem od roku 2004 liczba młodzieży w szkołach prowadzonych przez powiat suski zmalała o prawie 600 uczniów.

Podsumowanie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych 2008/2009

W ubiegłym roku szkolnym w szkołach młodzieżowych prowadzonych przez powiat suski w sesji wiosennej do matury przystąpiło 875 absolwentów, z czego wynik pozytywny uzyskały 762 osoby (87,09%). Egzaminu nie zdało 113 osób co stanowi niecałe 13 %.Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze