modyfikacja 15.06.2022 11:30 | odsłon 696

O Projekcie ...

Projekt pn. ”Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i  zarządzania oświatą w powiecie radomskim” jest współfinansowany przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem projektu było wdrożenie spójnego kompleksowego systemu wymiany informacji, usług wewnątrzadministracyjnych A2A niezbędnych do optymalnego i  efektywnego funkcjonowania e-usług w powiecie radomskim.

 

W skład cyfrowego systemu komunikacji społecznej wchodzą m.in. system oświatowy, system rekrutacji, aplikacje finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, dzienniki elektroniczne, sekretariaty, świadectwa, aplikacje biblioteczne oraz do obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznych. System będzie posiadał również część obsługującą mieszkańców powiatu dając im możliwość korzystania z e-usług czyli e-Urzędu.

Dzięki wdrożeniu cyfrowego systemu komunikacji społecznej w naszym powiecie,   mieszkańcy a także placówki oświatowe otrzymają dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz możliwość korzystania z usług dotychczas niedostępnych.

Całkowita wartość projektu: 5 093 999, 98 zł.

Dofinansowanie: 4 410 000,00 zł.

Wkład własny: 683 999,98 zł.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze