Optivum NET - Powiat Łukowski

Witamy Państwa w systemie Platforma Optivum NET Powiatu Łukowskiego.

Platforma Optivum NET stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie oświatą w Powiecie Łukowskim. Jest efektywnym narzędziem, za pomocą którego dostęp do informacji oświatowej – stosownie do nadanych uprawnień – mają: pracownicy samorządu, pracownicy podległych jednostek oświatowych, uczniowie i kandydaci do szkół, rodzice, wszyscy mieszkańcy.

Dostępne w Powiecie Łukowskim aplikacje Platformy Optivum NET to:


Sigma Optivum - hurtownia danych oświatowych, która gromadzi projekty planów finansowych, plany  finansowe, sprawozdania SIO i arkusze organizacyjne oraz pozwala na ich wszechstronną analizę. Pozwala obsłużyć pełny cykl zarządzania oświatą, w tym pełny cykl budżetowy;


Nabór Optivum - moduł dla organu prowadzącego
Nabór Optivum - moduł dla gimnazjum
Nabór Optivum - moduł dla kandydatów
nowoczesne narzędzie umożliwiające przeprowadzanie elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli. Redukuje chaos i wynikający z niego zbędny stres kandydatów oraz gwarantuje, że proces naboru przebiega według jasnych i przejrzystych zasad;


Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – narzędzie umożliwiające efektywne wyznaczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz jednorazowych dodatków uzupełniających, o których mowa w art. 30 i art. 30 a Karty Nauczyciela. Program zbiera informacje z terenu całej JST, analizuje je i wyznacza należności, a następnie przekazuje podległym jednostkom informacje o kwotach dodatku uzupełniającego, należnych nauczycielom każdej z grup stopnia awansu zawodowego;


Centralny VAT Vulcan - program, który automatycznie na podstawie rejestru sprzedaży i zakupu VAT wszystkich podległych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, pozwala przygotować zbiorczą deklarację VAT-7 wraz z załącznikami i zbiorczy JPK VAT, podpisane podpisem kwalifikowanym w celu ich dostarczenia organom podatkowym

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze