Kryteria wyszukiwania Cechy:

Wyniki wyszukiwania (21)

Lp. Nazwa Przynależność Adres Organ prowadzący
1. Branżowa szkoła I stopnia im. gen. Władysława Andersa w Łasku Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku ul. 9 Maja 28
98-100 Łask
Powiat łaski
2. Branżowa Szkoła I stopnia w Ostrowie Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie Ostrów, ul. Ostrów 55
98-100 Łask
Powiat łaski
3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Sędziejowicach Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach ul. Sędziejowice Kolonia 10
98-160 Sędziejowice
Powiat łaski
4. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3 w Łasku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
Powiat łaski
5. Gimnazjum Specjalne nr 4 w Łasku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
Powiat łaski
6. I Liceum ul. Mickiewicza 6
Łask
Powiat łaski
7. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku ul. ul. Mickiewicza 1
98-100 Łask
Powiat łaski
8. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Łasku Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku ul. 9 Maja 28
98-100 Łask
Powiat łaski
9. Internat Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
Powiat łaski
10. Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie Ostrów, ul. Ostrów 55
98-100 Łask
Powiat łaski
11. Liceum Ogólnokształcące w Sędziejowicach Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach Sędziejowice, ul. Sędziejowice Kolonia 10
98-160 Sedziejowice
Powiat łaski
12. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku ul. Warszawska 13
98-100 Łask
Powiat łaski
13. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łasku ul. Batorego 31
98-100 Łask
Powiat łaski
14. Przedszkole Specjalne nr 7 w Łasku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
Powiat łaski
15. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Łasku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
Powiat łaski
16. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy w Łasku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
Powiat łaski
17. Technikum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku ul. 9 Maja 28
98-100 Łask
Powiat łaski
18. Technikum w Sędziejowicach Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach ul. Sędziejowice Kolonia 10
98-160 Sędziejowice
Powiat łaski
19. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku ul. 9 Maja 28
98-100 Łask
Powiat łaski
20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3 w Łasku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
Powiat łaski
Strona 1 z 2
12