vEdukacja Platforma

Kryteria wyszukiwania Cechy:

Wyniki wyszukiwania (8)

Lp.NazwaAdresOrgan prowadzący
1. I Liceum ul. Mickiewicza 6
Łask
Powiat łaski
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku ul. ul. Mickiewicza 1
98-100 Łask
Powiat łaski
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku ul. Warszawska 13
98-100 Łask
Powiat łaski
4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łasku ul. Batorego 31
98-100 Łask
Powiat łaski
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
Powiat łaski
6. Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie Ostrów, ul. Ostrów 55
98-100 Łask
Powiat łaski
7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku ul. 9 Maja 28
98-100 Łask
Powiat łaski
8. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach ul. Sędziejowice Kolonia 10
98-160 Sędziejowice
Powiat łaski