vEdukacja Platforma

Skip Navigation Links.
modyfikacja 2015-02-09 10:14 | odsłon 2882

Nowym rozwiązaniem jest umożliwienie pozyskiwania przez określone podmioty, w zakresie uzasadnionym wykonywanymi przez nie zadaniami oświatowymi, konkretnych zestawów danych z bazy danych SIO, jednakże żaden podmiot (szkoła, placówka, jednostka), który jest zobowiązany ustawą o systemie informacji oświatowej do przekazywania danych do bazy danych SIO nie musi zbierać żadnych pisemnych zgód nauczycieli, pełnoletnich uczniów lub rodziców małoletnich uczniów na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, ponieważ wyżej wymieniony podmiot (szkoła, placówka, jednostka) ma upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie o systemie informacji oświatowej do przetwarzania danych osobowych, co więcej ma obowiązek przetwarzać dane osobowe nauczycieli oraz uczniów zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej.

Żaden wyżej wspomniany podmiot (szkoła, placówka, jednostka) nie musi również zbierać pisemnych zgód nauczyciela na pozyskiwanie danych z bazy danych SIO, o których mowa w art. 60 ustawy o systemie informacji oświatowej. Prawidłowość procesu przekazywania danych do bazy danych SIO nie wymaga posiadania takich zgód.

Żaden wyżej wspomniany podmiot (szkoła, placówka, jednostka) nie musi również zbierać żadnych pisemnych zgód nauczyciela lub pełnoletniego ucznia lub rodziców małoletniego ucznia na przechowywanie jego danych w lokalnej bazie danych SIO przez okres dłuższy niż 5 lat o dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji, o których to zgodach jest mowa w art. 94 ust. 3 ustawy o systemie informacji oświatowej. Prawidłowość procesu przekazywania danych do bazy danych SIO nie wymaga posiadania takich zgód.

W związku z powyższym podsumowując, szkoła lub placówka lub inna jednostka będzie prawidłowo wywiązywać się z obowiązków zawartych w ustawie o systemie informacji oświatowej, nawet jeśli nie będzie posiadała wyżej wspomnianych zgód.

Oczywiście należy tylko pamiętać, że jeśli szkoła nie chce gromadzić ww. dokumentów nie może w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć, że posiada zgody na pozyskiwanie lub na przechowywanie.

Niżej publikowany przykład wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na pozyskiwanie danych z bazy danych SIO nie jest formalnym i nie jest jedynym możliwym wzorem pisemnej zgody, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.).

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Oświadczenie - druk

Zgoda na pozyskiwanie
i przechowywanie danych w bazie danych SIO

2015-02-05 Pobierz
28 kB