vEdukacja Platforma

Skip Navigation Links.
modyfikacja 2016-02-10 14:28 | odsłon 751

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONEJ
 PRZEZ POWIAT GRÓJECKI

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec.

Wydział Edukacji i Zdrowia, tel. 48 665 11 50,  pokój 37

Złożenie dokumentów: Punkt podawczy, parter przy wejściu głównym.


Godziny pracy wydziału: 
poniedziałek w godzinach 7.30-17.00
wtorek-piątek w godzinach 7.30 - 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Zgłoszenie wykreślenia szkoły/ placówki z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Grójecki
  (formularz zgłoszenia - wykreślenie)


  TERMIN ZAŁATWIENIA

   30 dni od daty złożenia zgłoszenia, w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji.

   

  OPŁATA

  Postępowanie jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

   

  SPOSÓB ZAŁATWIENIA

   Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące uprawnień szkoły publicznej - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 Od decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Grójeckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika Wydziału Edukacji i Zdrowia

(Karina Kamińska) I piętro, pok. 37.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późń. zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r. poz. 267 z późń. zm.)

   

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Zgłoszenie-wykreślenie

Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

2016-02-10 Pobierz
31 kB