vEdukacja Platforma

modyfikacja 15.10.2018 14:20 | odsłon 1864


PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60 z późn. zm.),                                
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.  z 2016 r., poz.1927 z późn. zm.),                                
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949)


• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1625.) w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.ZAŁĄCZNIKI OSTAŁY ZAKTUALIZOWANE -15.10.2018 r.

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
przetwarzanie danych osobowych
15.10.2018 Pobierz
45 kB
fotmularz SIO- REGON (placówka)
15.10.2018 Pobierz
83 kB
fotmularz SIO- REGON (szkoły kształcące w zawodzie)
15.10.2018 Pobierz
89 kB
fotmularz SIO- REGON (liceum)
15.10.2018 Pobierz
84 kB
Instrukcja wpisu do ewidencji
27.03.2018 Pobierz
489 kB
lista pracowników - wzór
27.03.2018 Pobierz
489 kB
załączniki do wpisu
27.03.2018 Pobierz
48 kB
formularz - zobowiązanie
27.03.2018 Pobierz
12 kB
informacja o warunkach lokalowych
27.03.2018 Pobierz
32 kB
formularz - uprawnienia
27.03.2018 Pobierz
28 kB
formularz -zmiany
27.03.2018 Pobierz
27 kB
formularz- wpis
27.03.2018 Pobierz
34 kB