vEdukacja Platforma

modyfikacja 16.10.2014 10:40 | odsłon 1935 | autor Karina Kamińska


Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie: przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki.


 

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
Uchwala się, co następuje:


§ 1


Przyjmuje się lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki.


§ 2


Ustala się szczegółowe warunki i zasady lokalnego Programu zgodnie z regulaminami stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały:
a)Regulamin Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów,
b) Regulamin Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Klas Pierwszych.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Regulamin i wniosek

REGULAMIN LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

30.09.2014 Pobierz
61 kB