vEdukacja Platforma

Skip Navigation Links.
modyfikacja 2015-02-09 10:13 | odsłon 1040 | autor Karina Kamińska

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z SIO

harmonogram.pngPoniżej zamieszczam ramowy harmonogram, zgodnie z którym Zespół SIO będzie analizować kompletność i rzetelność danych zgromadzonych w nowym SIO, a także terminy dotyczące uzupełniania analizowanych później informacji.

Obowiązek przekazywania danych do nowego systemu informacji oświatowej (SIO), zgodnie z przepisami rozdz. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2014 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przekazywania danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1547).

Podział  danych  gromadzone w nowym SIO na następujące obszary:

 1. dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów klas I szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;

 2. dane dotyczące powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej, a także pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej;

 3. dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych, wynagrodzeń nauczycieli wykonujących obowiązki na podstawie umów cywilno-prawnych oraz wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

 4. dane dotyczące organizacji i działalności szkół i placówek oświatowych;

 5. dane dotyczące wyposażenia szkół i placówek oświatowych;

 6. dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe (rejestracja i przypisanie do oddziału) uczniów pozostałych szkół i pozostałych klas szkół podstawowych i ogólnokształcących muzycznych I stopnia;

 7. pozostałe dane dziedzinowe uczniów;

 8. dane identyfikacyjne nauczycieli;

 9. dane dziedzinowe nauczycieli;

 10. dane, do których przekazywania zobowiązane są inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty:

 1. dane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,

 2. dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela,

 3. dane dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym (gminy),

 4. dane dotyczące kontroli spełniania obowiązku nauki (gminy).

 

Data

Szkoły

Placówki oświatowe

Inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie

Pozostałe inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty

13.10.2014 – 31.10.2014

Obszar 2

Obszar 2

Obszar 10a

 

3.11. 2014 – 21.11.2014

Obszar 3

Obszar 3

Obszar 10a

 

24.11.2014 – 19.12.2014

Obszar 4

Obszar 4

Obszar 10a i 10b

 

22.12.2014 – 12.01.2015

Obszar 5

Obszar 5

Obszar 10b i 10c

 

13.01.2015 – 13.02.2015

Obszar 6

Obszar 6

Obszar 10c i 10d

 

16.02.2015 – 13.03.2015

Obszar 7

Obszar 7

Obszar 10d

 

16.03.2015 – 31.03.2015

Obszar 8

Obszar 8

 

Obszar 8

1.04.2015 – 30.04.2015

Obszar 9

Obszar 9

 

Obszar 9

 

Zasadnicze prace zmierzające do zapełnienia bazy będą finalizowane przed okresem zakończenia roku szkolnego. Maj i czerwiec 2015 r. . będzie to czas na weryfikację danych oraz zakończenie rozwiązania wszystkich problemów technicznych, które w tym roku się ujawnią.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze