Tu wizje nabierają kształtu                           Pila 500 Miasto Piła niebieskie.jpg                       
Wszystkie bieżące sprawy związane z działaniem przedszkoli i szkół znajdują się na stronie głównej Piły (www.pila.pl) oraz na stronach poszczególnych jednostek.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
22.06.2012 09:40 Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile przykładem dobrej praktyki

W latach 2009-2011 Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile realizowało dwuletni program sektorowy Comenius, będącego komponentem flagowego, unijnego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


Przedszkole nawiązało współpracę z przedszkolami z 10 państw Unii Europejskiej: z Bułgarii, Węgier, Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielką Brytanii. Tematem wspólnego projektu było: „Language of painting [Mówimy językiem obrazów], w ramach którego realizowano razem opracowane i określone harmonogramem zadania projektowe.
Celem projektu było uświadomienie dzieciom ich własnego twórczego potencjału, poprzez rozwój własnych umiejętności, kreatywności, odkrywania różnic kulturowych, uczenia się języków partnerów. Poprzez wspólnie podejmowane działania artystyczne dzieci uczyły się języka obcego, odkrywały i poznawały kultury innych narodowości.
W ramach realizacji projektu zostały wypracowane produkty finalne. Uczestnikami, wykonawcami, projektantami wytworów były dzieci wraz ze swoimi nauczycielami z krajów partnerskich. W ramach współpracy powstały: flaga i baner z symbolem naszego projektu, album z obrazkami "Mój plac zabaw”, który jest wspólnym dziełem wszystkich dzieci z przedszkoli partnerskich, plakietki z symbolem projektu, które nosiły dzieci podczas podejmowania działań w ramach projektu, Kalendarz Wielokulturowy 2011, który był wspólnym projektem wszystkich partnerów zawierającym na swoich kartach prace plastyczne dzieci oraz informacje o świętach obchodzonych w krajach partnerskich, Wielojęzyczny Słownik Obrazkowy ilustrowany przez dzieci, który został wykorzystany do nauki prostych wyrażeń i słów w językach państw partnerskich oraz broszura zawierająca informacje o projekcie. Powstały również filmy będące zarówno dokumentacją jak i pamiątką wspólnych zabaw i realizacji zadań projektowych w tym: film pt. „Naucz mnie swojego języka” - zbiór piosenek, rymowanek i zabaw, których nauczyły się dzieci w różnych językach w przedszkolach krajów partnerskich, film „Dzień w moim przedszkolu”, który stanowił prezentację przedszkola, codziennej pracy i zabawy, polskiego systemu edukacyjnego. Przedszkole przygotowało również prezentację multimedialną „Witamy w Polsce” promującą miasto Piłę i Polskę wśród krajów partnerskich. Nieocenioną pamiątką jest również powstały „Dziennik Projektu” w formie prezentacji multimedialnej dokumentujący wszystkie działania podejmowane przez partnerów przez cały okres trwania projektu. Uwieńczeniem wspólnej pracy i zabawy było zorganizowanie Międzynarodowej Wystawy Obrazów „Mój plac zabaw” o wymiarze lokalnym (w przedszkolach krajów partnerskich) jak i międzynarodowym w trakcie świętowania Dnia Europy podczas II wizyty studyjnej nauczycieli na Węgrzech w 2010 r.
Nauczyciele z przedszkoli krajów partnerskich mieli okazje do wspólnej wymiany doświadczeń, obserwacji i czynnego uczestnictwa w działaniach dydaktyczno-wychowawczych, poznania innych europejskich systemów edukacyjnych podczas wizyt studyjnych w wybranych krajach partnerskich.
Przedszkole nr 3 jest prekursorem realizacji projektu unijnego Comenius na I szczeblu edukacji w Pile. Wspólna realizacja zadań projektowych wypromowała Gminę Piła oraz pilską Trójkę wśród europejskich krajów partnerskich.
Współpraca pilskiej Trójki z wieloma placówkami krajów europejskich to ogromny sukces i duma Przedszkola. Spośród wielu projektów realizowanych w rundzie selekcyjnej 2009-2011 projekt otrzymał dyplom oraz został uznany jako przykład dobrej praktyki przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerskie Projekty Szkół Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Zdobyte doświadczenia, nawiązane kontakty i przyjaźnie międzynarodowe zmotywowały nauczycieli i pracowników przedszkola do poszukiwania partnerów i podejmowania nowej współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie.

PPubliczne Przedszkole nr 3 w Pile  przykładem dobrej praktyki

Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile  przykładem dobrej praktyki

15.06.2012 11:56 Międzyszkolny Turniej Wiedzy Prewencyjnej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły

9 czerwca 2012r. na pilskiej Wyspie, w ramach obchodów Miejskiego Dnia Dziecka, odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Prewencyjnej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły , którego organizatorem było Gimnazjum nr 4 w Pile.


W turnieju wzięły udział wszystkie pilskie gimnazja i szkoły podstawowe.
Najmłodsi mogli wykazać się talentem plastycznym, wykonując kredą na asfalcie rysunek pod hasłem „Euro 2012 w oczach dziecka”. Starsi uczestnicy natomiast rywalizowali w konkurencjach sportowych. Musieli się również wykazać wiedzą z zakresu prewencji.
Uczestnicy turniejowych zmagań otrzymali nagrody i paczki ze słodyczami. Fundatorem upominków dla dzieci w konkursie plastycznym było Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Pile, a pamiątkowych kubków Philips Lighting Poland.
Sponsorem nagród rzeczowych dla zwycięskich drużyn był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Natomiast Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był fundatorem napojów i słodyczy dla wszystkich uczestników turnieju oraz dzieci przedszkolnych, które miały możliwość wypróbować swych sił, strzelając gole do bramki. Chętnych do tej zabawy nie brakowało, tym bardziej, że udział w zabawie nagradzany był słodkim upominkiem.
W rywalizacji międzyszkolnej wśród szkół podstawowych najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 1 – II miejsce, Szkoła Podstawowa nr 7 – III miejsce).
Zwycięstwo wśród gimnazjów osiągnęło Gimnazjum nr 4 (Zespół Szkół nr 3 – II miejsce, Zespół Szkół nr 1 – III miejsce).
 Impreza okazała się udana nie tylko dla zawodników, ale dla wszystkich uczestników Miejskiego Dnia Dziecka na Wyspie. Dopisała piękna pogoda i doskonałe nastroje.

Międzyszkolny Turniej Wiedzy Prewencyjnej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły Międzyszkolny Turniej Wiedzy Prewencyjnej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły

15.06.2012 10:32 Pasmo sukcesów "Głosu Siódemki"

Redakcja gazety szkolnej „Głos Siódemki” działająca przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile może się poszczycić nie lada osiągnięciami. Nie tylko już od 15 lat redaguje w formie papierowej kolorowe, atrakcyjne dla czytelników pismo, ale ciągle jest gotowa na nowe wyzwania.


Od ubiegłegu roku, jako jedyna redakcja szkolna w Pile, uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Platformy Polskapresse Sp. z o.o. oraz dzienników regionalnych „Junior Media”. Projekt polega na tworzeniu gazetki z wykorzystaniem internetowej platformy do tworzenia gazetek Redakcja On-Line. W ten sposób powstało już 14 kolorowych i ciekawych numerów gazetki, biorącej udział w ogólnopolskim konkursie „Junior w druku”. Aż 8 zostało przez jurorów zaliczone do 50 najlepszych czasopism szkolnych w Polsce. Jako nagrodę każdorazowo redakcja otrzymała 250 egzemplarzy gazetki wydrukowanej w profesjonalnej drukarni. Oprócz tego jeden z numerów „Głosu Siódemki” był nominowany do tytułu „Dziennikarz Obywatelski 2011” w kategorii Junior Media. Dzięki redakcji szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Eko-Junior, prezentując swoje działania ekologiczne i zwyciężyła otrzymując certyfikat oraz urządzenie wielofuncyjne z zapasem tonerów. Poczucie dumy i szczęścia dopełniła niewielka, ale cenna przesyłka od wydawnictwa Operon, która zawierała prawdziwe legitymacje prasowe dla całej redakcji. Wielkie brawa dla tak twórczego zespołu, który jest prowadzony przez polonistkę i opiekunkę redakcji – Stanisławę Grelowską.

Pasmo sukcesów

15.06.2012 10:14 Naszym Rodzicom

W Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza koniec maja i początek czerwca to czas, w którym organizuje się uroczyste spotkania dla rodziców z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca.


Program złożony z pięknych wierszy i piosenek dzieci przygotowują razem ze swoimi wychowawcami.
Do tego koniecznie dołączają kwiaty lub laurki przygotowane na lekcjach wychowawczych. Miłość do rodziców trzeba okazywać codziennie, ale takie uroczystości uczą, że jej wyrażanie wcale nie jest łatwe i dlatego trzeba się tego nauczyć.
Gdy dzieci widzą łzy wzruszenia w oczach mamy lub taty oraz ich wyrozumiałość dla swoich błędów, same też czują się szczęśliwe i zadowolone.

Naszym Rodzicom

15.06.2012 09:59 Muzyką wyrażaj emocje

Pod koniec maja gościła w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza nauczycielka fletu pracująca w Zespole Szkół Muzycznych w Pile p. Barbara Nowaczyk.


Ciekawie opowiadała o jednym ze sposobów wyrażania swoich emocji, jakim jest gra na jakimś instrumencie. Wspólnie z klarnecistą zagrali utwory muzyki rozrywkowej, a potem urządzili małą zagadkę muzyczną. Wykonali znane melodie polskich dobranocek, a zgromadzeni uczniowie mieli odgadnąć, jaka to melodia. Poszło im nieźle, to znaczy, że mogliby spróbować nauki w szkole muzycznej. Pani przekazała także informacje o egzaminach wstępnych, na które mogą się zgłosić chętni uczniowie. Takich było wielu, ale czy wytrwają w swoich zamarach? Czas pokaże!

Muzyką wyrażaj emocje Muzyką wyrażaj emocje

15.06.2012 09:57 „Siódemkowi” laureaci XI Miejskiego Konkursu Języka Polskiego

Niedawno podsumowano Miejski Konkurs Języka Polskiego organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.


Szkołę Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza reprezentowało 7 osób i walczyli piórem bardzo dzielnie, ponieważ aż czworo zostało laureatami! Są to uczniowie p. Stanisławy Grelowskiej: Michał Przybylak, Monika Drzewiecka i Dominik Skręta oraz p. Grażyny Włodarczyk – Matylda Błaszczyk. Musieli oni uważnie czytać ze zrozumieniem, doskonale znać gramatykę i ortografię języka polskiego, popularne związki frazeologiczne, przysłowia oraz rozstrzygać wątpliwości dotyczące poprawności języka. Ale, jak się okazało, „dla chcącego nic trudnego”.

„Siódemkowi” laureaci XI Miejskiego Konkursu Języka Polskiego

06.06.2012 09:33 Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej nr 4

W dniu 25 maja uczniowie poziomu wiekowego klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 4 uczestniczyli w wycieczce do średniowiecznej osady Sławogród w Czaplinku.


Pogoda dopisała, a moc atrakcji sprawiła, że była to wyjątkowo udana wycieczka.
Uczestnicy poznali stroje, zwyczaje i obrzędy średniowieczne, mieli okazję samodzielnie przyrządzić podpłomyki (i zjeść z dżemem lub miodem – pycha!), uczyli się chodzić na szczudłach, podpatrywali sposób wybijania monet, ćwiczyli technikę rzutu oszczepem i strzelania z łuku. Stoczyli również walki na miecze i szukali skarbu w lesie ukrytego przez tajemniczego skrzata. Zmęczeni potyczkami i wrażeniami zjedli kiełbaski upieczone nad ogniskiem.
Wszyscy wrócili zadowoleni i obładowani ( ku przerażeniu mam) zakupionymi pamiątkami, czyli: łukami, tarczami, mieczami, kołczanami, toporami…

Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej nr 4

06.06.2012 08:06 Kibicujemy Fair Play

5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich zorganizowano imprezę „Kibicujemy Fair Play”, zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim Programu „Szkoła bez Przemocy”.


W związku z tym, że nieubłaganie zbliża się Euro 2012, położono nacisk na walkę fair play i kulturalne kibicowanie. Na początku przypomniano uczniom, że kibicować można „normalnie, zdrowo i bezpiecznie”, bez burd, bijatyk i waśni miedzy kibicami przeciwnych drużyn. Przedstawiono im kodeks fair play, którego po prostu trzeba przestrzegać.
Aby przećwiczyć suche fakty na konkretnych przykładach w pilskiej „piątce” został ogłoszony turniej, w którym wzięły udział klasy IV, V i VI. Uczniowie z różnych poziomów zostali „pomieszani” i w ten sposób utworzyli trzy kolorowe drużyny: czerwonych, białych i pomarańczowych. Pierwszym zadaniem grup było przygotowanie haseł i okrzyków, aby mobilizować swoją drużynę. Poza tym dzieci wykonywały plakaty i wymyślały różne formy dopingowania. Następnie rozpoczęły się rozgrywki w „cztery ognie”. Poza tym ogłoszono konkurs na „Klasę fair play”. Zmagania kolorowych drużyn bacznie obserwowało specjalnie na tę okazję powołane jury. Oceniało ono zarówno rodzaj kibicowania, czyli atrakcyjność, kulturę, estetykę i pomysłowość form oraz zachowanie fair play zawodników podczas meczu. Najbardziej uzdolnieni sportowo okazali się członkowie drużyny pomarańczowych, którzy bardzo szybko pokonywali przeciwników. Tytuł ”Klasy fair play” przyznano VIA. Mieli najlepsze okrzyki i plakaty, poza tym byli bardzo wytrwali w kibicowaniu (nawet za cenę zdartych gardeł). Ich „tańce dopigujące” również nie miały sobie równych. Wszystkie kolorowe drużyny i klasy dopingujące otrzymały dyplomy i słodkości. Pod koniec wszyscy wspólnie skandowali hasła typu „Zmieńmy modę na kibica – niech swą postawa zachwyca”, czy „Na stadionach i boiskach nie robimy śmieciowiska”.

Krystyna Bukowska

Kibicujemy Fair Play Kibicujemy Fair Play

05.06.2012 07:56 Rekordy sportowe Szkoły Podstawowej nr 5

W czwartek 31 maja na stadionie Mosir Piła odbyło się Grand Prix Piły w Lekkiej Atletyce. Ranga tych zawodów liczona jest jako Indywidualne Mistrzostwa Regionu w siedmiu konkurencjach LA.


W każdej z 7 konkurencji (tj.. rzut piłeczką palantową, skok wzwyż, skok w dal , bieg na 60m, bieg na 300m, bieg na 600m , bieg na 1000m) wystartowało 15 finalistów z całego regionu, którzy otrzymali nominację poprzez starty w rundzie jesiennej i wiosennej Czwartków Lekkoatletycznych.
Blisko 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich wywalczyło sobie możliwość startu w Grand Prix Piły, co jest dotychczasowym rekordem SP 5. Trzeba zaznaczyć, że „piątka” była najliczniejszą reprezentacją w regionie. Kolejny rekord to 19 medali wywalczonych przez naszych sportowców. Wynik ten był okupiony ciężką pracą uczniów oraz nauczycieli, którzy od początku roku szkolnego ambitnie przygotowywali zawodników do startu w tych zawodach. Nasi uczniowie wywalczyli 4 medale złote, 7 srebrnych i 8 brązowych.
Przygoda z Lekką Atletyką nie kończy się w Pile medalami zdobytymi w Mistrzostwach Regionu. Część uczniów, którzy zdobyli medale w Grand Prix Piły otrzyma nominację na Grand Prix Polski , które odbędą się 22- 24 czerwca 2012 w Łodzi.

Marcin Nowak

Rekordy sportowe Szkoły Podstawowej nr 5 Rekordy sportowe Szkoły Podstawowej nr 5

31.05.2012 08:43 Hokeiści z Zespołu Szkół nr 1 na medal

29 maja 2012r w Szkole Podstawowej nr 56 w Poznaniu odbyły się Finały Województwa Wielkopolskiego Szkół Podstawowych w Unihokeju Chłopców w ramach XIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej.


Reprezentacja Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile po pasjonującej walce zdobyła trzecie miejsce i brązowe medale podczas tych zawodów, co jest wynikiem bez precedensu w historii szkoły. Podopieczni pana Zbigniewa Starszaka w fazie grupowej zmierzyli się z SP Żytowiecko oraz SP Bieganowo. W pierwszym meczu po trzech tercjach i dogrywce chłopcy po bramce Wojtka Bukowego remisowali 1:1, dopiero lepiej wykonywane rzuty karne przechyliły szalę zwycięstwa na naszą korzyść(2:0,bramki Karol Kałużny, Wojciech Bukowy). W meczu z SP Bieganowo ulegliśmy 1:3 (bramka Huberta Szali), co dało nam jednak możliwość gry o trzecie miejsce. Mecz o brązowy medal z gospodarzem imprezy SP 56 Poznań przebiegał przy ogłuszającym dopingu dla miejscowych, ale dwie bramki Wojtka Bukowego dały nam zwycięstwo 2:1 w tym spotkaniu i miejsce na najniższym stopniu podium. Całe zawody wygrała SP 9 Konin, która w finale pokonała SP Bieganowo 3:2.
Szkołę reprezentowali: Wojciech Bukowy, Jakub Herbich, Michał Kierzynkowski, Mateusz Szatan, Karol Kałużny, Wojciech Szala ,Hubert Szala, Hubert Rozpendek, Kacper Pich, Tomasz Sarbak, Paweł Piotrowicz, Adrian Różnowski.

Krystyna Bukowska

Hokeiści z Zespołu Szkół nr 1 na medal Hokeiści z Zespołu Szkół nr 1 na medal

 
12345678...