modyfikacja 02.11.2020 22:22 | odsłon 41400

Dla rodziców

Przedszkole czynne jest:

w godzinach – 06.30 – 16.00 - w Kargowej
w godzinach – 07.00 – 16.00 - w Smolnie Wielkim

___________________________________________________________________________________

Posiłki

Obiady dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Kargowej dostarcza firma "Sielanka"  Damian Śliwiński; 64 - 200 Wolsztyn; ul. Żeromskiego 16


__________________________________________________________________________________

Logopeda - mgr Urszula Kaczmarek:

poniedziałek - 13.00 - 14.00
wtorek - 13.00 - 15.00
czwartek - 09.00 - 10.00Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 
przewodnicząca – Aleksandra Kwiecień
zastępca – Alina Kuprianowicz
skarbnik – Katarzyna Wójcik
sekretarz – Aleksandra Brychcy
członkowie –  Agnieszka Benyskiewicz, Agnieszka Brudło, Jaśmina Girstun – Ratajczak, Paulina Grzesiuk, Monika Grześkowiak, Aurelia Jarmużek, Roksana Kaczmarek, Jennifer Kawecka, Monika Lisiecka, Malwina Naskręt, Katarzyna Oklejewicz, Anna Początek, Anna Walosik      


Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Paulina Grzesiuk, Agnieszka Brudło, Aurelia Jarmużek


U nauczycielek grup należy:

pobierać druki:
- deklaracji dotyczącej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
- upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola przez osoby inne niż rodzice,
- zgody na włączenie rodzica do SMS-owego systemu powiadamiania,
- oświadczenia o korzystaniu przez dziecko z dowozów szkolnych.Opłaty za uczęszczanie dzieci do Przedszkola Publicznego w Kargowej

Przedszkole Publiczne w Kargowej podstawę programową realizuje w godzinach 08.00 – 13.00 oraz 10.00 – 15.00, pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu, od 01.09.2015 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jest także bezpłatny.
Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu wymaga zmiany deklaracji. Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie, w trakcie roku szkolnego, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona deklaracja, po uprzednim złożeniu prośby do dyrektora ZSP, o jej zmianie i pozytywnym jej rozpatrzeniu.
Długotrwałą absencję dziecka związaną np.: z chorobą, przebywaniem dziecka w szpitalu, sanatorium należy zgłosić w placówce.


Ramowy rozkład dnia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godz. 6.30 – 16.00

6.30 – 8.20    Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć.
8.20 – 8.30    Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00    Śniadanie.
9.00 – 9.45    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.
9.45 – 10.00   Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
10.00 – 10.30  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową – dzieci starsze, zabawy swobodne i zorganizowane – dzieci młodsze.
10.30 – 11.20  Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11.20 – 11.30  Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00  Obiad.
12.00 – 13.30  Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
13.30 – 13.45  Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, mycie rąk.
13.45 – 14.15  Podwieczorek.
14.15 – 16.00  Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godz. 10.00 – 15.00

10.00 – 10.45 Schodzenie się dzieci. Stworzenie warunków do zabaw zgodnych         z zainteresowaniami dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, badawcze, tematyczne, konstrukcyjne. Oglądanie książek i czasopism dla dzieci. Prace porządkowe w sali.
10.45 – 11.00  Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń.
11.00 – 11.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.
12.30- 13.00   Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.
13.00 – 13.30  Obiad
13.30 – 13.45 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek.
13.45 – 14.15 Zabawy na placu zabaw, obserwacja przyrody, zabawy dowolne, spacery i wycieczki.
14.15 – 14.30 Praca indywidualna i w małych grupach. Zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
14.30 – 15.00 Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ze śpiewem, czytanie bajek, działalność plastyczna. Rozchodzenie się dzieci do domów.Z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej możesz się zapoznać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kargowej.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze