modyfikacja 01.09.2022 18:49 | odsłon 13320

O przedszkolu

Przedszkole Publiczne w Kargowej, wchodzące od 01.01.2012 w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, to placówka funkcjonująca w liczbie sześciu oddziałów miejscowych i dwóch oddziałów przedszkolnych w Smolnie Wielkim. Mieści się ono w trzech salach przedszkolnych sąsiadujących z budynkiem szkolnym, dwóch salach w Szkole Podstawowej, natomiast punkt przedszkolny mieści się w części budynku byłej Szkoły Podstawowej w Smolnie Wielkim. Do wszystkich oddziałów przedszkola może uczęszczać 175 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W budynku przy ul. Browarnej funkcjonują trzy grupy dzienne i jedna grupa popołudniowa, w Szkole Podstawowej dwie grupy dzienne i w Smolnie Wielkim dwie grupy.


W placówce pracuje 15 pracowników: 8 nauczycielek, 7 woźnych oddziałowych, pomoc nauczycielki oraz pracownik gospodarczy. Przedszkolem kieruje dyrektor Zespołu mgr Zbigniew Michalski. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie kierunkowe, zgodne z wymaganiami stawianymi nauczycielom przedszkola. Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w ustawicznym doskonaleniu zawodowym korzystając z różnych jego form.


Przedszkole czynne jest w dni powszednie – w Kargowej i Smolnie Wielkim w godz. 06.30 – 16.00. Dzieci mogą korzystać z posiłków dostarczanych do placówki przez firmę cateringową lub konsumują śniadanie przynoszone z domu.


Przedszkole Publiczne w Kargowej jest placówką ciekawą, nowoczesną, przyjazną dzieciom i rodzicom, spełniającą wszelkie wymogi edukacyjne.


Projekty realizowane w przedszkolu:
 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Kargowa uzyskała dofinansowanie

dla  projektu pt.:

 

Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Kargowa”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2021 r. do 30czerwca 2022 r.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie u 243 (122K,121M) dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Kargowa kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację 620 godzin zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych w OWP w Kargowej i Smolnie Wielkim w okresie IX 2021r.-VI 2022r. Projekt również ma za zadanie podnieść kompetencje z zakresu realizacji  zajęć dodatkowych zaplanowanych w projekcie 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego (4K) z terenu Gminy Kargowa w IX 2021.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2021 r. do 30.06.2022 r.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1.      Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe.

2.      Zakup niezbędnego wyposażenia do organizacji zajęć dodatkowych.

3.      Doskonalenie umiejętności, rozwój kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kargowa.

 

Wartość projektu: 118 723,31

Dofinansowanie projektu z UE: 100 914,81Projekt 3 637689785190499637.jpg"Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe"

„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa”
nr RPLB.08.01.01-08-0023/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.


CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:


Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Kargowa w tym:


• zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa, poprzez utworzenie na obszarze gminy 1 nowego oddziału dla 25 dzieci (12K/13M) wieku przedszkolnym,
• rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 140 dzieci (68K/72M),
• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 6 nauczycieli (6K/OM) z przedszkoli objętych wsparciem,
• dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb nowego oddziału,
• dostosowanie 4 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.11.2018 r. – 30.09.2019 r.


BENEFICJENT:
Gmina Kargowa/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej


DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 413 027,26 PLN


BIURO PROJEKTU:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej, ul. Kościelna 45, 66-120 Kargowa
Tel. 68 68 352 50 70, e-mail: przedszkole@kargowa.pl,www.przedszkole.kargowa.pl

Nasze przedszkole jest placówką, która współpracuje z różnymi instytucjami i partnerami, którzy rozszerzają i uatrakcyjniają naszą pracę. Są to:

 • Dom Kultury - udział dzieci w corocznym konkursie piosenki "Od przedszkola do Kargowej"
 • Szkoła Podstawowa - zwiedzanie szkoły, spotkania z rówieśnikami,
  udział dzieci w zawodach sportowych "Bieg Kargowiak",
 • Mediateka - organizowanie spotkań, wspólne czytanie książek
 • Urząd Miasta i Gminy - zwiedzanie ratusza, spotkania z burmistrzem oraz pracownikami UMiG
 • Policja - dział prewencji - pokazy dla dzieci, pogadanki
 • Straż Pożarna - zwiedzanie budynku, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych
 • Lubuskie Biuro Koncertowe - muzyczne bajki i spotkania (raz w miesiącu)
 • comiesięczne spektakle teatralne
 • systematyczne zajęcia otwarte dla rodziców
 • czynny udział dzieci w obchodach Dni Czekolady
 • spotkania z babcią i dziadkiem, mamą i tatą z okazji ich święta
 • wspólne spotkania na Festynie Rodzinnym

Z podstawą programową realizowaną przez Przedszkole Publiczne w Kargowej możesz zapoznać się na stronie internetowej MEN https://men.gov.pl/

Z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej możesz się zapoznać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kargowej http://kargowa.ayz.pl/index.php/2016-04-07-10-21-43/dokumenty.


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze