modyfikacja 2018-03-16 19:08 | odsłon 9688

Dla rodziców

Przedszkole czynne jest:

w godzinach – 06.30 – 16.00 - w Kargowej
w godzinach – 07.30 – 13.30 - w Smolnie Wielkim

___________________________________________________________________________________

JADŁOSPIS na okres od 19.03.2018 do 23.03.2018:

poniedziałek
: kapuśniaczek, ryż w towarzystwie gyrosa, marchewka gotowana
wtorek: zupa jarzynowa, roladki ze schabu, ziemniaki, fasolka
środa: zupa ogórkowa, pulpety z koperkiem w sosie własnym, kasza gryczana, buraczki
czwartek: krupnik, naleśniki z serem i dżemem
piątek: krem szczawiowy z grzankami, paluszki rybne, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej
__________________________________________________________________________________
Rada Pedagogiczna zwraca się z prośbą do rodziców, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola słodyczy typu wafelki, ciastka w czekoladzie, batony. Za zrozumienie – dziękujemy!


U nauczycielek grup należy:
pobierać druki:
- deklaracji dotyczącej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
- upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola przez osoby inne niż rodzice,
- zgody na włączenie rodzica do SMS-owego systemu powiadamiania,
- oświadczenia o korzystaniu przez dziecko z dowozów szkolnych
- oświadczenie o uczestniczeniu dziecka 5-letniego w religii
regulować opłatę za posiłki do 10 dnia miesiąca.


Opłaty za uczęszczanie dzieci do Przedszkola Publicznego w Kargowej

Przedszkole Publiczne w Kargowej podstawę programową realizuje w godzinach 07.30 – 12.30 oraz 11.00 – 16.00, pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu, od 01.09.2015 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, jest także bezpłatny.
Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu wymaga zmiany deklaracji. Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie, w trakcie roku szkolnego, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona deklaracja, po uprzednim złożeniu prośby do dyrektora ZSP, o jej zmianie i pozytywnym jej rozpatrzeniu.
Długotrwałą absencję dziecka związaną np.: z chorobą, przebywaniem dziecka w szpitalu, sanatorium należy zgłosić w placówce.


Posiłki

Obiady dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Kargowej dostarcza Restauracja "Orion" z Wolsztyna.
Koszt dwudaniowego obiadu to 6,00 zł. Odpłatność za obiady naliczana jest po zakończeniu miesiąca, na podstawie ilości dni przebywania dziecka w przedszkolu i płatna do 10-dnia następnego miesiąca.
W związku z koniecznością informowania firmy catteringowej o ilości dzieci, dla których konieczne jest zapewnienie posiłku w danym dniu, prosimy o przyprowadzanie przedszkolaków najpóźniej do godziny 9.00 lub wcześniejsze poinformowanie placówki o jego spóźnieniu. 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
 
przewodnicząca – Anna Maj
zastępca – Magdalena Dec
skarbnik – Magdalena Zbaraszczuk
sekretarz – Anna Brychcy
członkowie – Justyna Benyskiewicz, Agnieszka Brudło, Aleksandra Brychcy, Małgorzata Gawlicka, Jennifer Kawecka, Małgorzata Kleniewska, Agnieszka Kuczyńska, Iwona Lorenc, Barbara Matysiak, Agnieszka Nagadowska, Dagmara Okuniewicz, Elwira Rutkiewicz-Nieciecka, Małgorzata Sarbowska, Katarzyna Sułkowska


Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Małgorzata Kleniewska, Elwira Rutkiewicz-Nieciecka, Agnieszka Kuczyńska


Ramowy rozkład dnia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godz. 6.30 – 16.00

6.30 – 8.20    Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć.
8.20 – 8.30    Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00    Śniadanie.
9.10 – 9.45    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.
9.45 – 10.00   Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
10.00 – 10.30  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową – dzieci starsze, zabawy swobodne i zorganizowane – dzieci młodsze.
10.30 – 11.20  Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11.20 – 11.30  Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00  Obiad.
12.10 – 13.50  Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
13.50 – 14.00  Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, mycie rąk.
14.00 – 14.20  Podwieczorek.
14.20 – 16.00  Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godz. 11.00 – 16.00

11.00 – 11.45 Schodzenie się dzieci. Stworzenie warunków do zabaw zgodnych         z zainteresowaniami dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, badawcze, tematyczne, konstrukcyjne. Oglądanie książek i czasopism dla dzieci. Prace porządkowe w sali.
11.45 – 12.00  Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń.
12.00 – 12.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.
12.30- 13.00   Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.
13.00 – 13.30  Obiad
13.30 – 13.45 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek.
13.45 – 14.15 Zabawy na placu zabaw, obserwacja przyrody, zabawy dowolne, spacery i wycieczki.
14.15 – 14.30  Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00  Podwieczorek.
15.00 – 15.30 Praca indywidualna i w małych grupach. Zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
15.30 – 16.00 Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ze śpiewem, czytanie bajek, działalność plastyczna. Rozchodzenie się dzieci do domów.Ramowy rozkład dnia dla dzieci oddziału w Smolnie Wielkim przebywających w przedszkolu w godz. 7.30 – 13.30

7.30 – 8.30    Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze, tematyczne itp. Oglądanie książek, czasopism dla dzieci, prace porządkowe w sali.
8.30 – 9.00    Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia wyrównawcze.
9.00 – 10.00    Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania, mycie rąk. Śniadanie. Mycie zębów.
10.00 – 10.20    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu z podstawę programową z całą grupą.
10.20 – 10.30    Zabawa ruchowa.
10.30 – 11.00    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu z podstawę programową z dziećmi starszymi.
11.00 – 12.00    Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. 
12.00 – 12.30    Praca wyrównawcza w małych grupkach. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
12.30 – 12.50    Przygotowanie do drugiego śniadania - mycie rąk, śniadanie.
12.50 – 13.30    Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.Z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej możesz się zapoznać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kargowej.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze